Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annika Klintefelt
39 17 36 78

akf@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningsfremskrivning

Befolkningsfremskrivningerne offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under enmet Befolkningsfremskrivning. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Befolkningsfremskrivningerne offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik samme dag som årets fremskrivning offentliggøres.

Publikationer

Ikke relevant

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Befolkningsfremskrivning i følgende tabeller:

  • FRDK123: Befolkningsfremskrivning 2023 for hele landet efter herkomst, køn og alder
  • FRDK223: Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelser efter herkomst og bevægelsesart
  • FRDK323: Forudsætninger vedrørende fertilitet til befolkningsfremskrivningen 2023 efter alder og herkomst
  • FRDK423: Forudsætninger vedrørende dødelighed til befolkningsfremskrivningen 2023 efter køn, alder og dødelighedstavle
  • FRDK523: Forudsætninger vedrørende vandringer til befolkningsfremskrivningen 2023 efter køn, alder, herkomst og bevægelse
  • FRLD123: Befolkningsfremskrivning 2023 efter område, alder og køn
  • FRLD223: Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelse efter område og bevægelsesart
  • FRKM123: Befolkningsfremskrivning 2023 efter område, alder og køn
  • FRKM223: Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelser efter område og bevægelsesart

Adgang til mikrodata

Den årlige version af fremskrivningen opbevares i sumdatasæt. Datasættene indeholder oplysninger om personer fordelt efter befolkningsgruppe, køn, 1-års alder og fremskrivningsår. Mikrodata på individniveau er ikke aktuelt for fremskrivningerne.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Diskretionering er ikke relevant for fremskrivningerne, da den fremtidige befolkning er en beregnet størrelse, som ikke kan opdeles på individniveau.

Diskretionering og databehandling

Diskretionering er ikke et problem med hensyn til fremskrivningerne, da tallene er beregnede og ikke kan nedbrydes på enkelte personer.

Reference til metodedokumenter

Fremskrivningsmodel og metoder er beskrevet udførligt i DREAMs Danmarks Fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2013, som kan downloades fra DREAMs hjemmeside.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.