Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annika Klintefelt
39 17 36 78

akf@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningsfremskrivning

Fremskrivningerne for kommuner anvendes også i stor udstrækning af kommunerne og danner grundlag for kommunernes egne fremskrivninger, der ofte medtager en række lokale faktorer, som ikke indgår i Danmarks Statistiks fremskrivning. Fremskrivningen kan komme at blive brugt af kommunerne til planlægning af institutioner, skoler og behov for plejehjem i fremtiden. Danmarks Statistiks fremskrivning har også stor interesse for lokale medier i hele landet.

Brugerbehov

Blandt brugerne af befolkningsfremskrivningerne kan nævnes kommuner, regioner, ministerier, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og private virksomheder samt nyhedsmedier som aviser, radio og tv samt privatpersoner.

DREAM, som fremskrivningen for hele Danmark laves i samarbejde med, anvender fremskrivningerne som et centralt input i deres samlede modelsystem. Formålet med hele DREAMs modelsystem er at kunne udtale sig om udviklingen i de offentlige finanser på langt sigt.

En række virksomheder tilbyder udarbejdelse af lokale fremskrivninger fx COWI og KMD. Danmarks Statistiks resultater fra den kommunale fremskrivninger indgår som basis i deres egen model, som nogle kommuner anvender til at få fremskrivninger med andre scenarier.

Nogle kommuner ønsker fremskrivninger på mere detaljeret niveau end kommuner, og Danmarks Statistik er blevet anmodet om at lave den type fremskrivninger som særkørsler. Danmarks Statistik har dog vurderet, at usikkerheden bliver for høj til at Danmarks Statistik kan tilbyde at lave subkommunale fremskrivninger. Det er især usikkerheden omkring til- og fraflytninger, som vurderes at være for høj.

Der er også brugere, som ønsker, at de kommunale fremskrivninger bliver opdelt på herkomstgrupper. På grund af de store krav til meget detaljerede baggrundsdata vurderer Danmarks Statistik imidlertid, at langt de fleste kommuner har for få indvandrere og efterkommere, til at det kan lade sig gøre. Der laves heller ikke særlige fremskrivninger for enkelte kommuner, da fremskrivningerne netop er et sammenhængende system, hvor hele fremskrivningen for alle kommuner køres samtidig, og hvor der afstemmes til niveauerne fra landsfremskrivningen.

Brugertilfredshed

I 2015 modtog Danmarks Statistik to henvendelser fra kommuner, der argumenterede for, at fremskrivningen af de pågældende kommuner ramte meget skævt i forhold til den faktiske udvikling, og at dette havde stået på i flere år. Selv om der godt kan forekomme væsentlige forskelle mellem den fremskrevne og den faktiske befolkningsudvikling, gav henvendelserne Danmarks Statistik anledning til at overveje, om grundlaget for den kommunale befolkningsfremskrivning kunne forbedres. Danmarks Statistik igangsatte derfor et nærmere eftersyn af befolkningsfremskrivningen på kommunalt og regionalt niveau.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.