Gå til sidens indhold

Lønstatistik

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Se statistik om lønniveauer og lønindeks her: Indkomst og løn.

Indberet via IDEP

Start indberetning

Læs nedenfor om rettigheder til at indberette data fra et internt lønsystem eller via regneark/manuel indtastning.

Ny indberetter/indberetningsmåde?

VÆLG/SKIFT INDBERETNINGSMÅDE

Data opsamles fra årets start via eksternt lønbureau, internt lønsystem, eller regneark/manuel indtastning.

Start opsamling af data fra årets start for at lette jeres indberetning

Vælg indberetningsmåde ovenfor, hvis der er første gang, I skal indberette til Lønstatistik, eller hvis I skifter indberetningsmåde eller system i løbet af indberetningsperioden. Så vil I modtage information om, hvordan I forbereder jeres indberetning.

Mange virksomheder indberetter lettest via et lønbureau eller et lønsystem. Bemærk, at systemerne skal sættes op til statistikindberetning fra indberetningsperiodens start. Læs mere under: Hvordan kan I indberette?


OBS: Kan du ikke se Lønstatistik i IDEP, så mangler du en særlig Virk-rettighed

Du kan indberette data fra lønsystem, standard regneark eller manuel indtastning via IDEP, hvis du har MitID Erhverv og en særlig Virk-rettighed til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik. Hvis du ikke kan se Lønstatistik i IDEP, skal du anmode om Virk-rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Skal du indberette Løn via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Indberetning til Lønstatistik kræver, at man er logget på MitID Erhverv som "Erhvervsbruger", og at denne erhvervsbruger har fået tildelt den særlige rettighed: Ret til at indberette løn til statistik. Bemærk, det er ikke muligt at indberette til denne statistik, hvis man er logget på MitID Erhverv som "Ledelsesrepræsentant" eller "Privatperson".

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder og institutioner oplysninger om lønmodtageres løn. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i lønmodtageres fortjeneste på tværs af brancher, arbejdsfunktioner, alder, køn mv. Statistikken bruges af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, andre nationale og internationale organisationer, beslutningstagere og privatpersoner med behov for viden om lønudvikling og samfundsøkonomi. Se "Nyt fra Lønstruktur (årlig) og Lønindeks (kvartal)" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode KVARTAL Frist
Februar 2024 (uge 7) 5. marts 2024
Maj 2024 (uge 20) 4. juni 2024
August 2024 (uge 34) 3. september 2024
November 2024 (uge 47) 3. december 2024

Anmod om længere frist for kvartalsindberetning.


Periode ÅRET Frist
Året 2023 22. januar 2024

Anmod om længere frist for årssindberetning.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her indberettes en række personoplysninger, lønoplysninger og identifikationsoplysninger for alle medarbejdere i virksomheden - dog ikke for medarbejdere, der ikke modtager løn.

Til den årlige lønstatistik skal der indberettes for hele året.

Til den kvartalsvise lønstatistik skal der kun indberettes oplysninger for én enkelt lønperiode i hvert kvartal.

Læs mere om indberetningens indhold:

Vejledning Lønstatistik 2024 - (PDF).
Vejledning Lønstatistik 2023 - (PDF).
Hvor finder I DISCO-koder?

DISCO-08 i lønstatistikken

Vejledning til DISCO-08 i lønstatistikken - (PDF) har vi samlet al relevant information om indberetning af DISCO-08 arbejdsfunktionskoder til lønstatistikken. Det samme materiale kan findes på websiden: DISCO-08 i Lønstatistikken.

Hvordan kan I indberette?

I kan indberette til Lønstatistik på flere måder:

  1. Indberetning via et eksternt lønbureau
  2. Indberetning i IDEP via udtræk og upload af data fra et internt lønsystem (indkøbt eller selvudviklet)
  3. Indberetning i IDEP via udfyldelse og upload af standard regneark eller manuel indtastning (hvis I ikke benytter lønbureau eller lønsystem).

Hent regneark

Standard regneark til upload i IDEP eller manuel indtastning, hvis I ikke benytter lønbureau eller lønsystem:

Regnearksløsning vedrørende 2024 - (Excel)
Regnearksløsning vedrørende 2023 - (Excel)


Vælg eller skift indberetningsmåde, hvis I skal indberette til Lønstatistik for første gang, eller hvis I vil skifte indberetningsmåde i løbet af en indberetningsperiode.

Systemerne skal sættes op til statistikindberetning fra indberetningsperiodens start. Hvis systemerne ikke er klargjort, vil oplysningerne skulle indberettes manuelt i IDEP.

Gå til vejledninger til indberetningsmåder, filformater og hjælp til at forberede indberetningen, så den foregår så let som muligt.

Virksomheder, der indberetter løn til DA, FA, Apotekerforeningen eller Økonomistyrelsen/KRL, skal ikke foretage sig yderligere, da organisationerne varetager indberetning til Danmarks Statistik på vegne af deres medlemsvirksomheder.

Om rettigheder til indberetning via IDEP

Du skal bruge MitID Erhverv samt en særlig Virk-rettighed til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik for at kunne indberette via IDEP.

Hvis du ikke kan se Lønstatistik i IDEP, skal du anmode om Virk-rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Vi anbefaler, at medarbejdere, der skal indberette Løn, får tildelt den særlige virk-rettighed i god tid før indberetningsfristen:

Skal du indberette Løn via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Vælg eller skift indberetningsmåde

Vores vejledning til jer afhænger af jeres valgte indberetningsmåde. Udfyld og indsend formularen her: Vælg eller skift indberetningsmåde, HVIS jeres virksomhed:

  • skal indberette Lønstatistik for første gang - og I ikke tidligere har valgt indberetningsmåde.
  • skifter indberetningsmåde, lønbureau eller lønsystem, i løbet af indberetningsperioden.
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik indsamler hvert år ca. 40.000 lovpligtige indberetninger til lønstatistik fra ca. 19.000 virksomheder.

  • Ca. 11.000 virksomheder indberetter via DA, FA, Apotekerforening eller Økonomistyrelsen/KRL.
  • Ca. 4.500 indberetter via deres lønbureau.
  • Ca. 2.500 indberetter via lokalt lønsystem.
  • Ca. 1.000 via regneark.

På et år er ca. 14.000 virksomheder pligtige til én årlig indberetning, mens ca. 5.000 virksomheder er pligtige til både årlig og kvartalsvis indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Lønstatistikken er baseret på en stikprøveundersøgelse blandt virksomheder i forskellige brancher – ekslusiv virksomheder i branchegruppen: Landbrug og fiskeri. Sandsynligheden for at indgå i stikprøven afhænger af virksomhedens størrelse og branche.

Årlig indberetning: Virksomheder med 10 ansatte eller derover indgår altid i stikprøven. Virksomheder med under 10 ansatte indgår ikke i stikprøven.

Kvartalsvis indberetning: Virksomheder med 100 ansatte eller derover indgår altid i stikprøven. Virksomheder med under 10 ansatte indgår ikke i stikprøven. Der udtages repræsentative stikprøver blandt virksomheder med 10-100 ansatte. De indberetter normalt i minimum fem år, hvorefter der kan følge en pause. Mulighed for pause afhænger af virksomhedens branche og størrelse.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist for:

Seneste "Nyt fra Lønstruktur"

Aldersgruppen 50-54 år tjente mest i 2022

29. november 2023

Aldersgruppen 50-54 år tjente mest i 2022

Gennemsnitstimelønnen på det danske arbejdsmarked var 293 kr. i 2022. Lønnen stiger med alderen og topper i aldersgruppen 50-54 år med en gennemsnitlig timeløn på 324 kr., hvorefter den falder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Løn'


Seneste "Nyt fra Lønindeks"

Lønningerne er steget 3,6 pct. det seneste år

29. februar 2024

Lønningerne er steget 3,6 pct. det seneste år

Lønningerne steg med 3,6 pct. i fjerde kvartal 2023 i forhold til fjerde kvartal 2022. Stigningerne i tredje og fjerde kvartal er de største, der er opgjort i seriens historie, dvs. siden første kvartal 2017.

Tabeller i Statistikbanken om 'Løn'


Emneside: Løn.

Statistikdokumentation: Lønstruktur.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist