Gå til sidens indhold

Databeskyttelse af indberettede oplysninger

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik og informationssikkerhedspolitik fastsætter generelle regler og retningslinjer for håndtering af de mange data om danskerne og danske virksomheder, der er grundlaget for statistikproduktionen. Datafortrolighedspolitikken er en konkret udmøntning af en række regler i lovgivning og bekendtgørelser: EU-forordningen om europæiske statistikker, Databeskyttelses-forordningen, Databeskyttelsesloven, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Straffeloven og Lov om Danmarks Statistik.

Læs mere om informationssikkerhed og datafortrolighed i Danmarks Statistik.

Behandling af indberettede individoplysninger om virksomheder og personer

Formål og retsgrundlag

Danmarks Statistik behandler udelukkende oplysningerne til statistiske formål. Derfor kan vi behandle alle kategorier af oplysninger. Indsamling og behandling sker enten via retsgrundlag eller samtykke. Retsgrundlag for indsamling og behandling er Lov om Danmarks Statistik.

Modtagelse

Danmarks Statistik behandler oplysninger indsamlet fra indberettere og offentlig tilgængelige kilder. Danmarks Statistik har hjemmel til at modtage oplysninger fra offentlige myndigheder og institutioner, da oplysningerne udelukkende benyttes til statistiske formål.

Opbevaring

Grundet eventuelle behov for revisioner af tidsserier kan der ikke sættes en klar definition på, hvornår oplysningerne ikke længere er nødvendige at opbevare. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere skønnes nødvendige at opbevare.

Videregivelse

Individoplysninger om personer og virksomheder videregives som udgangspunkt ikke og vil ikke kunne benyttes til at træffe afgørelser i forhold til individuelle personer eller virksomheder. Videregivelse vil kun kunne ske, hvis oplysningerne udelukkende behandles til statistiske formål. Oplysningerne overføres ikke til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Undtagelser i forhold til indsigt, rettelser, sletning m.m.

Data indsamles og behandles alene til statistiske formål på baggrund af hjemmel i Lov om Danmarks Statistik. Derfor er de omfattet af undtagelser i forhold til samtykke, indsigt og sletning.

Rettigheder i forhold til indsigt, rettelse, sletning, begrænset behandling og indsigelse mod behandling af personoplysninger er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 21.

Oplysninger, der bruges til statistiske formål, er dog undtaget - enten direkte i databeskyttelsesforordningen eller indirekte gennem dansk lovgivning. I henhold til artikel 89, stk. 2 i databeskyttelsesforordningen kan der via national lovgivning vedtages undtagelser for oplysninger, som alene benyttes til statistiske formål.

Den danske databeskyttelseslov § 22, stk. 5 fastsætter, at databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 18 og 21 ikke finder anvendelse, hvis oplysninger udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Og i artikel 17 i databeskyttelsesforordningen står, at statistik er undtaget denne artikel.

Klagemuligheder

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her: databeskyttelse@dst.dk

Kontakt

Databeskyttelse
Telefon: 39 17 39 95

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist