Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks efterlevelse af GDPR

For Danmarks Statistik er det vigtigt at kunne garantere borgere og virksomheder, at der tages godt hånd om deres oplysninger, at oplysningerne er sikret, og at de bliver brugt udelukkende til statistiske formål. Derfor har vi i Danmarks Statistik stor fokus på at leve op til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, som supplerer GDPR. 

Databeskyttelse

Danmarks Statistik har en ’Informationssikkerhedspolitik’ og en ’Datafortrolighedspolitik’, hvori det konkretiseres, hvordan vi har implementeret lovgivningen i Danmarks Statistik. 

Når oplysninger alene indsamles og behandles til statistiske formål, er det via lovgivning sikret, at den enkeltes oplysninger ikke må benyttes til konkrete afgørelser, sagsbehandling eller foranstaltninger over for den enkelte registrerede. 

Rettigheder

Da Danmarks Statistik udelukkende behandler oplysninger til statistiske eller videnskabelige formål, er de undtaget enkelte dele af GDPR og databeskyttelsesloven. Dette drejer sig bl.a. om ’Den registreredes indsigtsret’ (GDPR artikel 15) og ’Ret til sletning’ (GDPR artikel 16). Det betyder, at du som borger ikke kan få indsigt i, i hvilke tilfælde dine data indgår i statistikkerne, ligesom du ikke har ret til at bede om, at Danmarks Statistik sletter dine data, så de ikke indgår i statistikproduktionen. Oplysningerne er dog underlagt de øvrige krav, der stilles til datasikkerhed og datafortrolighed i GDPR.

Databeskyttelse er ubetinget vigtigt for Danmarks Statistik. Derfor arbejder vi løbende på at gøre vores databeskyttelse endnu bedre. Har du spørgsmål til området, er du velkommen til at kontakte Danmarks Statistiks databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@dst.dk

Danmarks Statistik som databehandler

I en række behandlinger er Danmarks Statistik databehandler for dataansvarlige. For at den dataansvarlige kan leve op til sin forpligtigelse om tilsyn med Danmarks Statistik, får Danmarks Statistik årligt udarbejdet eksterne revisionserklæringer. Den dataansvarlige kan rekvirere de eksterne revisionserklæringer ved at rette henvendelse til databeskyttelse@dst.dk

DPO-rapporter

I henhold til Danmarks Statistiks interne retningslinjer udarbejder Danmarks Statistik databeskyttelsesrådgiver (DPO) årligt en DPO-rapport. Heri vurderer Danmarks Statistiks DPO efterlevelsen af GDPR i Danmarks Statistik og kommer med forslag til eventuelle forbedringstiltag. På baggrund af DPO-rapporten kommer Danmarks Statistiks direktion med udtalelse.


 

Kontakt

Databeskyttelse
Telefon: 39 17 39 95