Gå til sidens indhold

Løn- og arbejds­omkost­ninger

Danmarks Statistiks løn- og arbejdsomkostnings­statistikker spiller en central rolle i både overenskomstforhandlinger, ligelønsdebat, diverse kontraktreguleringer og generelle analyser af lønforhold i både nationalt og internationalt regi. Der er således stor politisk og økonomisk bevågenhed omkring løn- og arbejdsomkostnings­statistikkerne, på både samfunds- og virksomhedsniveau.

Introduktion

Ligeløns­statistikken

Har din virksomhed indberettet kønsopdelt lønstatistik, kan I logge jer på vores system og hente jeres statistik

Gå til ligelønsstatistikken

Danmarks statistiks løn- og arbejdsomkostningsstatistikker er et integreret statistiksystem, som består af én lønstrukturstatistik for hele arbejdsmarkedet, fire lønindeks for henholdsvis den private, statslige, kommunale og regionale sektor, samt en statistik over private virksomheders samlede arbejdsomkostninger.

 Løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne siger på hver deres måde noget om løn- og arbejdsomkostningsforholdene på det danske arbejdsmarked.

Nyt

Seneste nyt om Løn- og arbejds­omkostninger

Arbejdsomkostninger stiger mest i USA

21. juni 2021

Arbejdsomkostninger stiger mest i USA

I årets første kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i USA mest med 2,8 pct. på årsbasis. Derefter fulgte Danmark med en stigning i samme periode på 2,6 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsomkostninger'


Aftagende lønudvikling i første kvartal 2021

31. maj 2021

Aftagende lønudvikling i første kvartal 2021

Der var i første kvartal 2021 en aftagende lønudvikling sammenlignet med det forudgående kvartal. Den samlede lønudvikling var 2,0 pct. sammenlignet med samme kvartal i 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønindeks'


Lønomkostningerne er steget mest i finansbranchen

28. august 2020

Lønomkostningerne er steget mest i finansbranchen

I 2019 var fortjenesten pr. præsteret time 330 kr. i gennemsnit, hvilket var 106 kr. - svarende til 47 pct. - mere end 15 år tidligere. Begrebet udtrykker arbejdsgiverens lønomkostning pr. arbejdet time.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønstruktur'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

27. februar 2020

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

Selvom forskellene mellem mænd og kvinder er blevet mindre og mindre over årene i forhold til løn og ansættelsesvilkår, kan der endnu ikke tales om lighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet. I 2018 tjente en 30-59-årig mandlig lønmodtager i gennemsnit 297 kr. i timen, hvilket er 45 kr. mere end det tilsvarende gennemsnit for kvinder.

Publikationer

Lønstatistik - metode og nye begreber

Lønstatistik - metode og nye begreber

Publikationen gennemgår principperne bag lønstatistikken og de nye begreber på området.

Danmarks Statistik vil fremover offentliggøre tal for både "den standardberegnede timefortjeneste" (løn for normale timer) og "fortjeneste pr. præsteret time" (løn for de udførte arbejdstimer).

Begreberne er blevet udviklet i forbindelse med Lønkommissionens arbejde med at analysere løn og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor. Kommissionen blev nedsat af regeringen i 2008. 

Befolkningens løn

Befolkningens løn Publikationen rummer en samling resultater af analyser foretaget på andre baggrundsvariable end de mere traditionelle.

Med publikationen Befolkningens løn er udnyttet de muligheder, der ligger for at krydse diverse registre med lønmodtagere i lønstatistikken. Dette giver muligheder for at lave analyser af mere utraditionel karakter.

 

Bag tallene

Fakta om arbejdsmarked

15. februar 2019

Fakta om arbejdsmarked

Danmarks Statistik har samlet en række tal om beskæftigelse, ledighed, offentligt forsørgede, ledige stillinger og lønudviklingen.

Første Verdenskrig betød stigende priser og rationeringer på brød og kød

9. november 2018

Første Verdenskrig betød stigende priser og rationeringer på brød og kød

I løbet af Første Verdenskrig steg priserne i Danmark til mere end det dobbelte. Samtidig blev både brød, sukker, smør og kød rationeret. Lønningerne steg dog endnu mere i samme periode.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Maria Boye