Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Løn- og arbejds­omkost­ninger

Danmarks Statistiks løn- og arbejdsomkostnings­statistikker spiller en central rolle i både overenskomstforhandlinger, ligelønsdebat, diverse kontraktreguleringer og generelle analyser af lønforhold i både nationalt og internationalt regi. Der er således stor politisk og økonomisk bevågenhed omkring løn- og arbejdsomkostnings­statistikkerne, på både samfunds- og virksomhedsniveau.

Introduktion

Ligeløns­statistikken

Har din virksomhed indberettet kønsopdelt lønstatistik, kan I logge jer på vores system og hente jeres statistik

Gå til ligelønsstatistikken

Danmarks statistiks løn- og arbejdsomkostningsstatistikker er et integreret statistiksystem, som består af én lønstrukturstatistik for hele arbejdsmarkedet, fire lønindeks for henholdsvis den private, statslige, kommunale og regionale sektor, samt en statistik over private virksomheders samlede arbejdsomkostninger.

 Løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne siger på hver deres måde noget om løn- og arbejdsomkostningsforholdene på det danske arbejdsmarked.

Nyt

Seneste nyt om Løn- og arbejds­omkostninger

Privatansattes løn steg mest i tredje kvartal

29. november 2019

Graf

Ansatte i sektoren virksomheder og organisationer (det private) havde den største stigning i den gennemsnitlige timeløn med 2,5 pct. i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme kvartal året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønindeks'


Arbejdsomkostninger steg mest i EU-28

23. september 2019

Graf

I andet kvartal 2019 steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor mest i de 28 EU-medlemslande samlet set. Her var stigningen på 3,0 pct. i forhold til samme kvartal 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsomkostninger'


Højtkvalificerede indvandrere tjener mest

12. september 2019

Graf

Gennemsnitstimelønnen for lønmodtagere på arbejdsmarkedet var 266 kr. i 2018. Lønmodtagere med dansk oprindelse tjente 269 kr., indvandrere 239 kr. og efterkommere 233 kr. i timen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønstruktur'


En fjerdedel af dem under 30 år er lavtlønnede

8. december 2017

Graf

7,4 pct. af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked er lavtlønnede, ifølge den internationale definition af lavtlønnede som bl.a. Eurostat også bruger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønstruktur'


Arbejdsomkostningerne er 327 kr. pr. time

10. november 2017

Graf

Omkostningerne i virksomheder og organisationer (eksklusive unge og elever) var i gennemsnit 327 kr. for hver time, de ansatte arbejdede i 2016. Arbejdsomkostningerne var højest inden for branchen finansiering og forsikring.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdsomkostninger'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Lønstatistik - metode og nye begreber

Publikationen gennemgår principperne bag lønstatistikken og de nye begreber på området.

Danmarks Statistik vil fremover offentliggøre tal for både "den standardberegnede timefortjeneste" (løn for normale timer) og "fortjeneste pr. præsteret time" (løn for de udførte arbejdstimer).

Begreberne er blevet udviklet i forbindelse med Lønkommissionens arbejde med at analysere løn og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor. Kommissionen blev nedsat af regeringen i 2008.Læs mere

 

Befolkningens løn

Publikationen rummer en samling resultater af analyser foretaget på andre baggrundsvariable end de mere traditionelle.

Med publikationen Befolkningens løn er udnyttet de muligheder, der ligger for at krydse diverse registre med lønmodtagere i lønstatistikken. Dette giver muligheder for at lave analyser af mere utraditionel karakter.

Læs mere

 

Bag tallene

Fakta om arbejdsmarked

Danmarks Statistik har samlet en række tal om beskæftigelse, ledighed, offentligt forsørgede, ledige stillinger og lønudviklingen.

Læs mere

Første Verdenskrig betød stigende priser og rationeringer på brød og kød

I løbet af Første Verdenskrig steg priserne i Danmark til mere end det dobbelte. Samtidig blev både brød, sukker, smør og kød rationeret. Lønningerne steg dog endnu mere i samme periode.

Læs mere

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Maria Boye