Gå til sidens indhold

Rådgivning

Rådgivning

 

Vores store erfaring med kvantitative undersøgelser bidrager til en solid teoretisk og metodisk funderet rådgivning om en lang række emner og projekter i alle størrelser. Vi rådgiver gerne om hele processen fra design over dataindsamling til analyse af de indsamlede data.

Før dataindsamling

Før selve indsamlingen kan vi bidrage med:

 • Design af undersøgelsen
 • Viden om stikprøver og registre
 • Udvikling og kvalitetssikring af spørgeskemaer
 • Pilottest af spørgeramme, frame-building og udvalg af stikprøve
 • Udarbejdelse af følgebreve
 • Statistisk faglig viden om et givet emne
 • Overvejelser om honorering og præmier

Efter dataindsamling – analyse og formidling

Her kan vi rådgive om:

 • Afrapportering
 • Statistisk bearbejdning af resultaterne (visualiseringer ved hjælp af grafer, diagrammer etc.)
 • Kvalitetssikring af data
 • Vægtning/opvejning
 • Analyser af bortfaldet (dem der ikke svarer)
 • Kontrolgrupper – se besøgsinterview under Dataindsamling
 • Samkørsel af data – her kan DST’ Forskningsservice yde en særlig hjælp. Læs i øvrigt mere om Forskermaskinen og Adgang til data under Data til forskning.

Kontakt os

Ønsker du at modtage et tilbud, få et overslag eller forhøre dig om mulighederne hos DST Survey, så skriv til os på dstsurvey@dst.dk eller kontakt en af vores konsulenter her.

Kontakt

Bo Lønberg Bilde
Telefon: 39 17 32 55