Gå til sidens indhold

Er du blevet ringet op?

Er du blevet kontaktet af en besøgsinterviewer? Så er her forklaringen på, hvordan vi har fundet frem til netop dig.

Hvorfor lige præcis dig?

Du kan blive inviteret til en undersøgelse, fordi du er med til at repræsentere befolkningen som helhed, eller fordi du er del af en særlig målgruppe, som vores kunde er interesseret i at indsamle data omkring. I Danmarks Statistik har vi mulighed for at udtrække stikprøver ud fra en lang række parametre. Vi kan udtrække universelt repræsentative stikprøver baseret på registre, men også stikprøver specifikt rettet mod særlige målgrupper baseret på fx stilling, geografi, uddannelsesbaggrund etc. 

Hvordan foregår kontakten på besøgsundersøgelser?

Du får et brev med orientering om undersøgelsen

Hver gang vi starter en undersøgelse, sender vi breve eller digital post til alle deltagerne i undersøgelsen og fortæller dem, at de er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Samtidig fortæller vi lidt om undersøgelsens indhold, og om hvordan deltagerne kan kontakte os, hvis de har spørgsmål. Det er frivilligt at deltage, men vi håber, du har lyst at bidrage. 

Besøgsintervieweren tager kontakt til dig

Når du har fået et brev – og tid til at læse det – tager intervieweren kontakt ved at besøge dig på adressen. Her har I mulighed for at hilse på hinanden, og I kan aftale et tidspunkt til interview, der passer dig. Selve interviewet foregår ved, at intervieweren kommer hjem til dig og foretager interviewet, eller I aftaler at foretage interviewet et andet sted, der passer dig. 

Spørgsmål eller nej tak til deltagelse

Hvis du har spørgsmål eller ikke ønsker at deltage, er du velkommen til at kontakte Danmarks Statistik på mail interview@dst.dk eller tlf.: 39 17 39 09 (hverdage 10 – 15). Du bedes oplyse dit navn og IPNR (Interview-Person Nummer) eller svarkode, hvis du ringer eller skriver til os.

Information om de telefonnumre Danmarks Statistik bruger

Når vi søger efter telefonnumre på de personer, vi inviterer til vores undersøgelser, anvender vi offentligt tilgængelige telefonsøgetjenester. Hvis vi ikke kan finde et telefonnummer på en person, forsøger vi at finde eventuelle andre telefonnumre på den adresse, som personen har ifølge folkeregistret. Derfor ringer vi af og til en anden person på adressen og forsøger at komme i kontakt med den person, der er udvalgt til undersøgelsen, og som vi ikke ellers kan nå frem til på anden vis.

Danmarks Statistik har ikke adgang til udeladte eller hemmelige telefonnumre hos telefonselskaberne.

 

Vigtig indsamling af viden

Danmarks Statistik er den nationale leverandør af uafhængig statistik og data til samfundet. Som led i det gennemfører vi spørgeskemaundersøgelser blandt borgerne på vegne af forskellige forskere, ministerier, fonde mm. Du kan læse mere om Danmarks Statistik her

Numre på alle interviewtelefoner

61930162
61930074
51724189
51711359
61930255
61930156
61930310
51663750
61930272
51711154
23268824
61930090
51440721
61930013
61930015
61930017
61930315
61930036
24377361
51621172
51852276
51706129
61930142
61930249
61930137
21689298
61930044
61930051
61930248
61930234
61930130
61930093
61930152
61930209
61930205
61930214
61930008
51668061
61930076
61930229
51173460
51229656
51682493
51667716
61930135
61930141
51303371
40236934
61930131
61930057
61930190
61930085
40498856
51621084
21726644
51621377
61930151
61930165
61930278
61930250
51448967
51703213
21176201
21480812
51668635
24806066
51284491
51252496
51730392
61206947
51668405
61930174
61930194
40326927
51629511
51624854
51712051
21734897
61930173
61930186
61930106
61930045
61930267
61930277
61930091
61930103
61930193
51682501
23366520
51660181
61930026
61930198
61930081
61930124
61930087
51300479
61930273
21141167
61930084
61930134
61930247
61930058
61930019
61930129
61930149
51833876
61930166
61930054
51622486
29325233
51147075
93929727
61930012
61930120
51713396
51613908
51737947
51844512
51733371
61930158
51845034
61930286
61930246
61930340
61930212
61930052
61930031
51844020
51622419
61930314
21738782
51297973
61930138
61930326
61930108
61930345
51720357
61930176
51833816
61930312
61930094
61930292
61930294
61930227
61930202
61930127
24799261
61930160
51712089
61930270
51256448
61930279
61930126
61930300
30633491
51730453
61930055
61930132
61930285
61930324
61930169
61930257
61930350
61930067
61930016
23628201
61930242
61930313
61930311
61930284
61930102
61930225
61930077
61930083
61930266
61930253
61930116
61930122
61930146
61930147
61930070
61930060
61930287
51295132
61930335
61930148
61930157
61930303
51832072
51644058
61930217
61930216
61930305
61930264
61930263
61930208
61930136
61930274
51249406
23724865
61930005
21164247
21186722
21441036
21449908
21602956
21638460
23477922
24772770
24875892
24965769
29108249
29330620
29362016
29363569
30441315
30473532
30632228
40231497
40242152
40357190
40499850
51285948
51291208
51331508
51348773
51357995
51482721
51484441
51605768
51646610
51647019
51668008
51685869
51687079
51687550
51711240
51712235
51712429
51724212
51731139
51731273
51834112
51835479
51838668
51838894
51851298
61557341
61930003
61930009
61930018
61930022
61930023
61930027
61930030
61930033
61930035
61930046
61930061
61930064
61930066
61930078
61930079
61930098
61930101
61930104
61930107
61930109
 
61930112
61930115
61930117
61930128
61930133
61930145
61930155
61930170
61930172
61930175
61930180
61930182
61930218
61930220
61930226
61930231
61930235
61930254
61930256
61930258
61930268
61930269
61930276
61930280
61930281
61930289
61930293
61930298
61930302
61930307
61930316
61930322
61930329
61930331
61930334
61930339
61930341
61930343
61930344
61930347
61930349
61930171
61930092
61930034
51689603
24838433
61930080
61930213
21634722
61930047
61930304
61930001
61930251
61930342
61930211
61930188
61930100
61930006
21177305
61930337
40427607
51482152
61930050
61930192
23322574
21373168
61930346
23696812
61930164
61930154
51647544
51687086
23481006
51237408
61930336
24614434
51325947
61930065
61930271
61930197
61930144
61930238
61930040
51712748
51831726
51352402
51354207
61930348
51711048
61930196
61930230
61930222
61930338
51831569
61930204
61930039
61930299
61930150
61930181
51272480
61930301
61930325
61930072
61930163
51227484
61930053
61930097
61930004
61930236
61930224
61930283
61930041
61930240
61930219
51605892
61930201
61930123
61930265
61930119
61930118
61930071
51323759
51851277
51305213
51661979
51840415
61930105
51345742
29321031
61930179
61930021
61930140
61930167
61930048