Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.17: Der skal opfordres til effektive partnerskaber Gå til delmål 17.17
Delmål 17.18: Delmål 17.18

Delmål 17.18

Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

Gå til delmål 17.19 Gå til delmål 17.19: Find på bedre måder at måle fremskridtet på

Indikatorer

17.18.1

17.18.2

17.18.3

Antal lande, der har national lovgivning, der retter sig efter de grundlæggende principper for officiel statistik

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP). CoP bygger på FN's ti principper for statistik.

Senest opdateret:

15-08-2022