Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.17: Der skal opfordres til effektive partnerskaber Gå til delmål 17.17
Delmål 17.18: Delmål 17.18

Delmål 17.18

Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

Gå til delmål 17.19 Gå til delmål 17.19: Find på bedre måder at måle fremskridtet på

Indikatorer

17.18.1

17.18.2 17.18.3

Indikator for statistisk evne til overvågning af bæredygtige udviklingsmål (SDG)

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

FN har endnu ikke udviklet en metodebeskrivelse til indikatoren.

Senest opdateret:

15-08-2022