Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.17: Der skal opfordres til effektive partnerskaber Gå til delmål 17.17
Delmål 17.18: Delmål 17.18

Delmål 17.18

Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

Gå til delmål 17.19 Gå til delmål 17.19: Find på bedre måder at måle fremskridtet på

Indikatorer

17.18.1 17.18.2

17.18.3

Antal af lande med en national plan for statistisk data, der er fuldt finansieret og i gang med at blive implementeret, opdelt efter finansieringskilde

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Danmarks Statistik udarbejder årligt en arbejdsplan for produktion og finansiering af officiel statistik. I 2014 var 68 % af statistikkerne finansieret igennem finansloven, mens 32 % var finansieret som tilskudsfinansiering.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: