Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold Gå til delmål 16.2
Delmål 16.3: Delmål 16.3

Delmål 16.3

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Gå til delmål 16.4 Gå til delmål 16.4: Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Indikatorer

16.3.1

16.3.2 16.3.3

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Justitsministeriets Forskningskontor. Antallet af voldsofre indenfor de seneste 12 måneder, som selv har rapporteret voldsepisoden til politiet, er sat i forhold til alle voldsofre. Angivet i pct. Indikatoren omfatter personer i alderen 16-74 år på interviewtidspunktet.

Senest opdateret:

03-06-2020

Del sidens indhold: