Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold Gå til delmål 16.2
Delmål 16.3: Delmål 16.3

Delmål 16.3

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Gå til delmål 16.4 Gå til delmål 16.4: Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Indikatorer

16.3.1

16.3.2

16.3.3

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Kriminalforsorgen. Antallet af anholdte og varetægtsfængslede er sat i forhold til alle indsatte (angivet i pct.). Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret:

01-02-2023

Del sidens indhold: