Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold Gå til delmål 16.2
Delmål 16.3: Delmål 16.3

Delmål 16.3

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Gå til delmål 16.4 Gå til delmål 16.4: Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Indikatorer

16.3.1 16.3.2

16.3.3

Andel af befolkningen, der har oplevet en konflikt inden for de seneste to år, og som benyttede en formel eller uformel konfliktløsningsmekanisme, efter type af mekanisme

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: