Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.1: Reducer vold overalt Gå til delmål 16.1
Delmål 16.2: Delmål 16.2

Delmål 16.2

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

Gå til delmål 16.3 Gå til delmål 16.3: Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed

Indikatorer

16.2.1 16.2.2

16.2.3

Andel af unge kvinder og mænd mellem 18 og 29 år, som har oplevet seksuel vold inden de fyldte 18 år

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: