Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.1: Reducer vold overalt Gå til delmål 16.1
Delmål 16.2: Delmål 16.2

Delmål 16.2

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

Gå til delmål 16.3 Gå til delmål 16.3: Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed

Indikatorer

16.2.1

16.2.2 16.2.3

Andel af 1-17-årige børn, der har oplevet enhver form for fysisk straf og/eller psykisk aggressivitet fra deres omsorgsperson indenfor den seneste måned

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

02-08-2022

Del sidens indhold: