Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.1: Reducer vold overalt Gå til delmål 16.1
Delmål 16.2: Delmål 16.2

Delmål 16.2

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

Gå til delmål 16.3 Gå til delmål 16.3: Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed

Indikatorer

16.2.1

16.2.2

16.2.3

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af oplysninger i Socialstyrelsens 'Statistik 2016, Ofre for menneskehandel i Danmark'. Antallet af ofre er sat i forhold til hele befolkningen (angivet som antal ofre pr. 100.000 personer). Indikatoren adskiller sig fra FN's definition på følgende måde: 1) Indikatoren omfatter identificerede ofre for menneskehandel. FN's definition er både identificerede og formodede ofre.

Senest opdateret:

18-10-2019

Del sidens indhold: