Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.1: Gennemfør 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion Gå til delmål 12.1
Delmål 12.2: Delmål 12.2

Delmål 12.2

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Gå til delmål 12.3 Gå til delmål 12.3: Halver det globale madspild per person

Indikatorer

12.2.1

12.2.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af materialestrømsregnskabet. Indenlandsk materialeanvendelse defineres som summen af al indenlandsk ressourceindvinding plus import minus eksport. Materialestrømsregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

20-03-2024