Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.1: Gennemfør 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion Gå til delmål 12.1
Delmål 12.2: Delmål 12.2

Delmål 12.2

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Gå til delmål 12.3 Gå til delmål 12.3: Halver det globale madspild per person

Indikatorer

12.2.1

12.2.2

Download data

Forklaring

Indikatoren følger FN's definition og er baseret på beregninger i det grønne nationalregnskab.

Senest opdateret:

05-01-2022

Del sidens indhold: