Gå til sidens indhold

Høj værditilvækst i danske firmaer

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2019

I årene op til at COVID-19 pandemien ramte Danmark i 2020, havde de danske firmaer en høj værditilvækst. Siden 2014 var den årlige værditilvækst steget fra 923 mia. til 1.181 mia. i 2019, hvilket svarer til en stigning på 28 pct. Der var ligeledes sket en stigning i resultatet efter skat, hvilket steg med 38 pct. fra 250 mia. i 2014 til 345 mia. i 2019. Sammenlignet med 2018 er resultatet faldet, men det skal ses i lyset af det ekstraordinært store resultat, firmaerne genererede i 2018, som følge af frasalg og omstruktureringer i den danske del af enkelte betydende globale koncerner. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:257.

Resultat og værditilvækst i firmaer i private byerhvervKilde: www.statistikbanken.dk/fregn2.

Industrien har den største værditilvækst

Industri er den branche, der havde den største andel af værditilvæksten med 285 mia. i 2019. Denne branche er vokset med 28 pct. fra 2014 til 2019. Den største udvikling i perioden var i branchen energiforsyning, der voksede med 94 pct. til en værditilvækst på 42 mia. i 2019.

Fortsat flere aktive firmaer

Den foreløbige Generelle Firmastatistik viser, at der var 320.608 aktive firmaer i 2019. Dette er en stigning på 1 pct. fra 316.970 i 2018. Statistikken fortsætter dermed udviklingen med gradvist flere aktive firmaer over den statistiske bagatelgrænse, idet der aldrig har været registreret flere aktive firmaer. Den samlede beskæftigelse i statistikken stiger ligeledes til 2.288.924 fuldtidsansatte (omregnet til fuld tid). Dette er en stigning på 5.518 fuldtidsansatte.

Udskudte frister giver forsinkelser og større usikkerhed

Disse foreløbige tal offentliggøres senere end normalt, hvilket skyldes, at firmaerne indberetningsfrister har været udskudt pga. COVID-19. Dette forhold gør også, at tallene er behæftet med større usikkerhed end normalt. Af samme årsag er de foreløbige tal for Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder, som normalt offentliggøres sammen med denne udgivelse, forsinkede. Tallene forventes i stedet offentliggjort i Danmarks Statistiks Statistikbank 11. december 2020.

Hovedresultater fra regnskabsstatistikken for private byerhverv fordelt på brancher

 

Firmaer
 

Fuldtids-
ansatte

Omsætning
 

Årets
resultat

 

2018

2019*

2018

2019*

2018

2019*

2018

2019*

 

antal

mio. kr.

I alt

225082

227193

1281450

1287186

4042991

4201700

502849

344898

Råstofindvinding

231

230

4616

4369

32098

27345

66908

5287

Industri

15429

15492

275783

273762

882878

930631

172718

95456

Energiforsyning

1593

1568

9469

9398

298909

321811

35597

20551

Vandforsyning og
renovation

2492

2510

9040

8993

34487

34663

9477

2512

Bygge og anlæg

33306

33779

143029

143201

276446

290754

14599

16140

Handel med biler

7729

7648

41037

41147

177237

178558

6151

6926

Engroshandel

15095

14986

144115

144328

888579

892507

42559

45930

Detailhandel

18417

18068

130140

138754

328051

337806

5179

8059

Transport

11284

11446

115789

113456

427380

465722

10819

7282

Hotel og restauranter

14582

14780

64428

64523

64516

66576

2911

2985

Information og
kommunikation

18488

18901

92779

94434

181186

195210

13979

11382

Ejendomshandel

29049

28951

21001

21173

86058

84868

52279

50532

Videnservice

36803

37672

130803

130619

231409

238945

59153

59757

Rejsebureauer mv.

19096

19689

96642

96271

129476

131943

10179

11722

Reparation af
husholdningsartikler

1488

1473

2777

2756

4281

4362

350

377

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/10107.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. november 2020 - Nr. 441

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. er en samlet opgørelse af fire centrale erhvervsstatistikker; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.
Regnskabsstatistik for private byerhverv: Statistikken er baseret på en stikprøve inden for det private byerhverv, herunder alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Der er foretaget en initial fejlsøgning af de indsamlede data til den foreløbige statistik.
Firmastatistik: Statistikken omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller meget lille aktivitet ikke i statistikken. Regnskabsstatistikken for private byerhverv er en central kilde til statistikken, der desuden baseres på statistikken Firmaernes køb og salg.
Erhvervsdemografi: Statistikken belyser reelt nye firmaer, der afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Firmastatistikken. Et firma, der har haft meget lille aktivitet i en periode, men kommer over aktivitetsgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Nye højvækstvirksomheder: Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2013-2016 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye for fire og fem år siden, og havde fem eller flere ansatte for tre år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi