Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort offentligt overskud i 2019

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2019 marts-version

I 2019 var der et overskud på 85 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er det største siden 2007, hvor overskuddet lød på 87 mia. kr. Det store overskud i 2019 skyldes især de kraftigt stigende aktiekurser, som gav staten 63 mia. kr. i indtægter fra pensionsafkastskatten. Disse indtægter er steget med 49 mia. kr. i forhold til 2018, hvor det offentlige overskud var på 11 mia. kr.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3.

Det offentlige forbrug steg med 2,1 pct

Det offentlige forbrug udgjorde 558 mia. kr. i 2019. Det er en stigning på 11 mia. kr. eller 2,1 pct. i forhold til 2018, og det svarer til udviklingen fra 2017 til 2018. Offentligt forbrug omfatter især udgifter til løn, forbrug af varer og tjenester samt afskrivninger, mens de sociale ydelser ikke indgår i forbruget.

Stigende udgifter til pensioner øgede de sociale ydelser

De samlede udgifter til sociale ydelser steg i forhold til 2018 med 10 mia. kr., så de i 2019 udgjorde 366 mia. kr. Stigningen skyldes primært, at udgifterne til pensioner steg med 8 mia. kr. Derudover steg udgifterne til arbejdsløshedsrelaterede ydelser svagt, hvilket også er tilfældet for en række andre ydelser bl.a. SU, boligsikring og boligydelse.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2015

2016

2017*

2018*

2019*

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

1023102

1023168

1037764

1057201

1071460

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

352337

354732

359664

361994

371661

2.

Kapitaludgifter

87275

82981

76759

86948

80168

2.1

Kapitalakkumulation

70198

76980

71010

74394

73809

2.2

Kapitaloverførsler

17077

6000

5749

12554

6359

A.

Udgifter i alt

1110377

1106149

1114524

1144150

1151628

3.

Driftsindtægter

1093729

1106993

1146622

1155316

1235103

3.1

Salg af varer og tjenester

55313

55720

56356

58477

59119

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

19998

21219

20667

20876

22154

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

24789

23747

27306

33417

29571

3.4

Løbende skatter

955262

966120

1003055

1002133

1080329

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

18788

18501

18398

17909

17894

3.6

Andre løbende overførsler

19578

21688

20841

22504

26038

4.

Kapitalindtægter

-10427

-3078

971

-462

1401

B.

Indtægter i alt

1083302

1103915

1147593

1154853

1236505

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

70626

83824

108857

98114

163644

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

 

 

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-27076

-2234

33070

10704

84877

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/off3.

Ændring af tidligere udmeldt fremrykning af nationalregnskabet

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet (der dækker perioden 2017-2019) bliver derfor offentliggjort 30. september 2020 i stedet for 30. juni 2020. Det skyldes udfordringer med en af nationalregnskabets primære datakilder (regnskabsstatistikken for byerhverv - en revideret udgave af regnskabsstatistikken for 2017 vil blive offentliggjort i juni 2020). Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om den nye offentliggørelsesrytme i notatet: NR udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. marts 2020 - Nr. 114

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentlige finanser