Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Hver skattepligtig dansker betalte 85.000 kr. i skat

Indkomstskat for personer 2018

Den gennemsnitlige slutskat for skattepligtige personer udgjorde 84.624 kr. i 2018. Det er en stigning på 0,9 pct. i forhold til året før. De skattepligtige personer i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommuner betalte med en gennemsnitlig slutskat på over 150.000 kr. mest i skat. Vest for Storebælt var Skanderborg med et gennemsnit på 95.705 kr. eneste kommune, hvor skattebetalingen oversteg 90.000 kr. Slutskat er summen af indkomstskat, aktieskat og ejendomsværdiskat, og en skattepligtig person er en person med indkomst, der har fast bopæl her i landet eller opholder sig her i mere end seks måneder.

Gennemsnitlige slutskatter pr. skattepligtig person. 2018*Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat4.

Skatterne steg relativt set mere end indkomsterne

Indkomstskatteprovenuet steg i 2018 med 2,3 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 1,4 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2018 med stigende beskæftigelse og en forholdsvis høj økonomisk vækst. Det forøgede indkomstskatteprovenu skal derudover ses i lyset af skattereformen fra 2009, hvor bundskatten over en årrække forøges, mens sundhedsbidraget udfases. De skattepligtige indkomster var 1.176,6 mia. kr., mens indkomstskatterne udgjorde 408,9 mia. kr.

Ændringer som følge af skattereformen

Skattereformen, som blev vedtaget i 2009 til indfasning over ti år fra 2010-2019, betød i 2018 bl.a., at bundskatten blev sat op fra 10,08 pct. til 11,13 pct., og sundhedsbidraget blev sat ned fra 2 pct. til 1 pct. Endvidere steg beskæftigelsesfradraget fra 8,75 pct. til 9,50 pct. Derudover blev der i 2018 indført et jobfradrag på 2,5 pct. og et ekstra pensionsfradrag på 20 eller 8 pct., alt efter om man har op til 15 år eller mere end 15 år til folkepensionsalder.

Indkomster og fradrag

 

2017

2018*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Personlig indkomst

1321,9

1366,1

3,3

2. Kapitalindkomst

-37,4

-38,5

2,9

3. Ligningsmæssige fradrag

122,7

151,8

23,7

4. Overført underskud

-1,1

0,8

-172,7

5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4)

1160,7

1176,6

1,4

6. Aktieindkomst

53,0

52,9

-0,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat2.

Beskatningen ved slutligningen

 

2017

2018*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Forskudsskatter

452,3

461,5

2,0

A-skat

395,8

406,0

2,6

B-skat

20,4

20,2

-1,0

Aktieskat

9,4

11,0

17,0

Frivillige indbetalinger

21,9

20,7

-5,5

§ 55 udbetalinger

-0,2

-0,2

0,0

Godtgørelse vedr. grøn check

4,2

3,8

-9,5

Godtgørelse vedr. seniornedslag

0,7

2. Overført restskat1

3,2

3,2

0,0

3. Hævede opsparede overskud

2,1

2,4

14,3

4. Slutskatter

434,5

443,4

2,0

Indkomstskatter

399,9

408,9

2,3

Bundskat

111,3

126,9

14,0

Topskat

17,5

17,4

-0,6

Udligningsskat

0,2

Sundhedsbidrag

19,2

9,7

-49,5

Skat for begrænset skattepligt

2,6

2,4

-7,7

Kirkeskat

6,4

6,4

0,0

Kommuneskat

237,8

240,5

1,1

Virksomhedsskat

4,1

3,6

-12,3

Forskerskat

1,5

1,7

13,3

Godtgørelse vedr. seniornedslag

-0,7

Aktieskat

20,4

19,9

-2,5

Ejendomsværdiskat

14,2

14,5

2,1

5. Arbejdsmarkedsbidrag mv.

84,8

87,8

3,5

6. Overskydende skat ÷ restskat

16,6

17,4

4,8

 

1.000 personer

 

Antal personer under ligning

5240

5285

0,9

* Foreløbige tal.
1 Restskattebeløb mv. under 19.000 kr. i 2015 og under 19.200 kr. i 2016 opkrævedes sammen med forskudsskatterne to år efter det pågældende indkomstår.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat1.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. december 2019 - Nr. 450

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne er baseret på optællinger fra Skattestyrelsens slutligningssystem, og herfra kommer de begreber og værdier, som indgår i statistikken. For indkomståret 2018 bygger oplysningerne på en ændringskørsel foretaget i april 2020, mens opgørelserne for indkomståret 2019 bygger på en kørsel fra september 2020. Begge år er opregnet til fuld population.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation