Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Turistovernatninger satte rekord i Danmark i 2019

Turistovernatninger i Danmark 2019

2019 blev et nyt rekordår for turismen i Danmark med 56,1 mio. overnatninger, hvilket er det højeste antal overnatninger nogensinde for de danske feriehuse, hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne samlet set. Tre måneder inde i 2020 er det aktuelle billede af turismen i Danmark dog ændret markant som følge af COVID-19. Det understreges derfor, at resultaterne i denne opgørelse er års-tal for 2019, dvs. fra før den aktuelle krise i store dele af turismeerhvervet. Tallene for 2019 bør af samme grund kun bruges som en indikator for niveauet før COVID-19 og ikke som et billede på turismen dags dato. De første indikationer af den betydning, som COVID-19 har haft for turismen i Danmark, ses i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:137 og Nyt fra Danmarks Statistik 2020:138.

Overnatninger i feriehuse, på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. 2019Kilde: www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/turismen-i-dit-omraade

Tre kommuner havde 31 pct. af alle overnatninger i 2019

Med det in mente viser Danmarkskortet for 2019, at turistovernatningerne var relativt geografisk koncentreret i Danmark. Tre kommuner stod for en betydelig andel af turistovernatningerne i Danmark i 2019, nemlig Københavns Kommune (16 pct.), Varde Kommune (8 pct.) og Ringkøbing-Skjern Kommune (7 pct.). De tre kommuner havde tilsammen 17,6 mio. overnatninger, hvilket svarer til 31 pct. af det samlede antal overnatninger. Til sammenligning havde Tønder Kommune, Jammerbugt Kommune og Bornholm Regionskommune, som også var populære rejsemål for turisterne, hver 3 pct. af det samlede antal overnatninger i 2019.

Tyskerne overnattede især i kommunerne vest for Storebælt

Tyskland er ubetinget det udenlandske marked, som står for flest overnatninger i Danmark. 2019 var ingen undtagelse, idet tyske overnatninger stod for i alt 16,8 mio. overnatninger eller 30 pct. af alle overnatninger - dvs. inklusive de danske. Der var stor forskel på, hvor de forskellige nationaliteter overnatter i Danmark. Langt størstedelen - eller nærmere betegnet 86 pct. - af de 16,8 mio. tyske overnatninger foregik vest for Storebælt. Omvendt var nationalitetssammensætningen mere differentieret øst for Storebælt, hvor der udover en meget stor andel danske overnatninger også var mange tilrejsende fra lande såsom USA og Storbritannien.

Overnatninger i Danmark fordelt efter geografi og nationalitet. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Flere overnatninger lå uden for højsæsonmånederne juli og august

Turismen og herunder turistovernatninger i de danske feriehuse og på de danske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne er pr. definition sæsonpræget, og det viste månedstallene for 2019 også. Fra 2009 til 2019 tegner der sig dog også en mere gradvis udvikling, hvor den typiske skuldersæson - dvs. månederne, der ligger lige før og lige efter højsæsonmånederne juli og august - har fået en større andel af overnatningerne. Ferieåret er med andre ord blevet bredt mere ud siden 2009.

Overnatninger i Danmark fordelt på månederKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Danmark er et feriehusland, men hotellerne vinder også frem

Danmark har historisk været og er i høj grad stadig et feriehusland, eftersom kommercielt udlejede feriehuse er den mest populære overnatningsform målt på antal overnatninger. I 2009 stod feriehusene for 35 pct. af alle overnatninger, hvor andelen i 2019 var steget med 2 procentpoint til 37 pct. I 2009 var campingpladserne den næstmest populære overnatningsform med 28 pct. af samtlige overnatninger. I 2019 måtte campingpladserme med en andel på 20 pct. dog se sig overhalet af hotellerne, som den næstmest foretrukne overnatningsform i Danmark målt på overnatninger. Hotellerne er den overnatningsform, som i perioden har oplevet den største fremgang såvel procentuelt som i absolutte tal. I 2009 stod hotellerne for tæt på 10 mio. overnatninger og en andel på 24 pct. af det samlede antal overnatninger, mens antallet i 2019 var steget til næsten 17,1 mio. overnatninger og en andel på 30 pct.

Overnatninger i Danmark fordelt efter overnatningsformKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Nyt rekordår for feriehusene

For fjerde år i træk satte feriehusudlejningen rekord i 2019. Den endelige opgørelse for 2019 viser, at gæsterne hos danske feriehusudlejningsbureauer sammenlagt stod for 20,7 mio. overnatninger. Det er en stigning på 1,2 mio. overnatninger eller 6,2 pct. i forhold til 2018. Der har været vækst i antallet af feriehusovernatninger hvert år siden 2013. Indtil lukningen af de danske grænser grundet COVID-19 indikerede bookingerne for 2020, at denne vækst ville fortsætte.

Overnatninger i de udlejede feriehuseKilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer

 

2017
 

2018

2019
 

Ændring
2018-2019

 

1.000

pct.

Udlejede hus-uger

649,3

651,1

691,1

6,1

Lejemål

526,9

528,9

564,4

6,7

Antal huse til rådighed

40,3

39,8

39,6

-0,6

 

antal

 

Antal udlejninger pr. hus

13,1

13,3

14,3

 

Antal personer pr hus

4,2

4,3

4,3

 

Udlejningslængde i uger

1,2

1,2

1,2

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Nyt rekordår for hotellerne og en markant fremgang i kapacitet

Også for hotellerne var 2019 var et nyt rekordår med 17,1 mio. overnatninger - en fremgang på 7,1 mio. eller 71 pct. siden 2009. Hotellernes fremgang i overnatninger afspejles også i antallet af hoteller på dansk jord. Hvor der i 2009 var en maksimal kapacitet i hele landet på 467 hoteller med mindst 40 senge, var der til sammenligning en maksimal kapacitet i hele landet på 570 hoteller med mindst 40 senge i 2019 - en kapacitetsstigning på 22 pct. I samme periode steg antallet af værelser og senge på hotellerne med hhv. 34 og 37 pct.