Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Virksomhedernes egenkapital vokser støt

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2018

I perioden 2014-2018 steg virksomhedernes egenkapital fra ca. 2.100 mia. kr. i 2014 til 2.900 mia. i 2018, hvilket svarer til en stigning på 38 pct. Udviklingen er sket på baggrund af en vækst i omsætning på godt og vel 20 procent i samme periode. Til sammenligning har der været en lidt langsommere vækst i antallet af ansatte målt i årsværk. Her har stigningen været fra 1,16 mio. beskæftigede i 2014 til 1,29 mio. i 2018, hvilket svarer til 11 pct.

Egenkapital i firmaer i private byerhvervKilde: www.statistikbanken.dk/FREGN2.

Fremgang i beskæftigelsen i bygge og anlæg

Den foreløbige regnskabsstatistik viser, at bygge og anlæg i 2018 oplevede en stor stigning i beskæftigelsen. Beskæftigelsen steg i denne branche med 7.200 fuldtidsansatte, så der i alt var 143.300 beskæftigede i branchen. Samme stigning var der i branchen videnservice, der steg til 131.200 beskæftigede. Den største relative vækst var i branchen energiforsyning, der steg med 12 pct. - fra 9.400 til 10.500 årsværk. Den samlede beskæftigelse steg med 4 pct. - fra 1,24 mio. til 1,29 mio. årsværk.

Over 200 nye højvækstvirksomheder skaber arbejdspladser

I perioden 2015-2018 kom der 232 nye højvækstvirksomheder til. Der er tale om nye virksomheder fra 2013 eller 2014, der i den nævnte vækstperiode har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. Til sammen har de omtalte virksomheder skabt nye arbejdspladser svarende til 3.600 årsværk. De fleste nye højvækstvirksomheder findes inden for branchen handel og transport, hvor 67 virksomheder tilsammen skabte 1.300 årsværk.

Flest nye virksomheder i erhvervsservice

I 2018 blev der skabt 33.300 reelt nye virksomheder. Den branche, der stod for de fleste af disse, var erhvervsservice, hvor der blev skabt 8.100 nye virksomheder. Der var 1.700 årsværk beskæftiget i denne branche. Den branche, der havde de fleste beskæftigede blandt de reelt nye virksomheder, var handel og transport, hvor der blev skabt 2.600 årsværk i 6.100 nye virksomheder.

Nye tal for Firmastatistik

Sammen med denne udgivelse offentliggøres også foreløbige 2018 tal for Generel firmastatistik.

Hovedresultater fra regnskabsstatistikken fordelt på brancher

 

Firmaer
 

Fuldtids-
ansatte

Omsætning
 

Årets
resultat

 

2017

2018*

2017

2018*

2017

2018*

2017

2018*

 

antal

mio. kr.

I alt

222716

225095

1239692

1287950

3847894

4116401

314358

445854

Råstofindvinding

220

236

4367

4468

36436

32110

-3327

66536

Industri

15343

15431

270304

277163

855970

875235

92041

179563

Energiforsyning

1609

1593

9421

10547

190176

324271

21122

50913

Vandforsyning og
renovation

2525

2496

8955

9077

34686

35888

1690

5270

Bygge og anlæg

32643

33305

136146

143315

261230

275969

13946

14618

Handel med biler

7739

7731

39745

41142

174984

173297

5508

5577

Engroshandel

15336

15097

140178

145238

865744

903999

51830

37356

Detailhandel

18909

18420

127727

130977

325393

343229

8896

4375

Transport

11035

11283

115052

116107

412696

463604

7298

7506

Hotel og restauranter

14528

14582

60641

64457

61899

63050

2637

1350

Information og
kommunikation

17988

18490

89666

92808

178324

187181

9705

3272

Ejendomshandel

28598

29047

19520

21263

85393

80069

37324

26255

Videnservice

36220

36800

124004

131175

234540

228586

55260

34535

Rejsebureauer mv.

18476

19096

91243

97431

126223

125595

9985

8296

Reparation af
husholdningsartikler

1547

1488

2723

2781

4200

4317

354

433

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/10107

Nyt fra Danmarks Statistik

28. november 2019 - Nr. 442

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. er en samlet opgørelse af fire centrale erhvervsstatistikker; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.
Regnskabsstatistik for private byerhverv: Statistikken er baseret på en stikprøve af ca. 8.000 firmaer inden for det private byerhverv, herunder alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Der er foretaget en initial fejlsøgning af de indsamlede data til den foreløbige statistik.
Firmastatistik: Statistikken omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller meget lille aktivitet ikke i statistikken. Regnskabsstatistikken for private byerhverv er en central kilde til statistikken, der desuden baseres på statistikken Firmaernes køb og salg.
Erhvervsdemografi: Statistikken belyser reelt nye firmaer, der afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Firmastatistikken. Et firma, der har haft meget lille aktivitet i en periode, men kommer over aktivitetsgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Nye højvækstvirksomheder: Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2013-2016 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye for fire og fem år siden, og havde fem eller flere ansatte for tre år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation