Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Regioner budgetterer med 8,8 mia. kr. til psykiatri

Kommunale og regionale budgetter 2019

Regionerne budgetterer med 8,8 mia. kr. i nettodriftsudgifter til psykiatriske sygehuse og afdelinger for 2019. Det er første gang, psykiatri er udskilt som en selvstændig post i regionernes budgetter. I alt budgetterer regionerne sundhedsområdet med 114,6 mia. kr. De somatiske sygehuse, som er relateret til kropslig behandling, modtager størstedelen af regionernes budget til sundhed. Almen lægehjælp er med 9,5 mia. kr. den største enkelte udgiftspost relateret til offentlig sygesikring, mens al anden sygesikring - fx medicin, speciallægehjælp og tandlægebehandling - udgør 12,6 mia. kr. i regionernes budgetter. 6,2 mia. kr. går til andet, som hovedsageligt er relateret til administration.

Budgetterede regionale nettodriftsudgifter til sundhedsområdet

Tal for kommunernes budgetter er udskudt til 23. januar

På grund af problemer med dataleverancer er offentliggørelsen af kommunernes budgetter planlagt til at udkomme 23. januar. Derfor indeholder denne offentliggørelse kun regionernes og ikke kommunernes budgetter.

Region Hovedstaden budgetterer med flest udgifter til psykiatri

Region Hovedstaden budgetterer med 3,1 mia. kr. til psykiatri, svarende til 8,7 pct. af sundhedsudgifterne. Det er den højeste andel af de fem regioner. Til sammenligning budgetterer Region Midtjylland og Region Nordjylland lavest med hhv. 6,6 og 6,2 pct. af deres sundhedsudgifter.

Region Hovedstaden har afsat en lavere andel af sundhedsudgifterne til somatiske sygehuse end de øvrige regioner og har en stor andel til andet. Det sidstnævnte forhold skyldes især relativt høje udgifter til central administration af sundhedsområdet.

Regionernes nettodriftsudgifter til forskellige sundhedsområder som andel af det samlede sundhedsområde. 2019

Samlede nettodriftsudgifter på 119,5 mia. kr.

Regionerne har budgetteret med nettodriftsudgifter for 119,5 mia. kr., hvilket er 2,6 mia. kr. mere end sidste år. Udgifterne går i langt overvejende grad til sundhedsområdet. Social og specialundervisning finansieres i høj grad af kommunerne, hvormed regionernes udgifter i nettobeløb er meget lave. Regionernes nettoanlægsudgifter for 2019 er budgetteret lavere end for 2018. Bloktilskud fra staten udgør en stigende del af regionernes finansiering.

Regionernes budgetter

 

2018

2019

Ændring

 

mio. kr.

Driftsudgifter (netto)

116942

119519

2577

Sundhed

112224

114649

2426

Social og specialundervisning

130

198

68

Regional udvikling

3056

3137

80

Administration m.m.

1532

1535

3

Anlægsudgifter (netto)

5571

5414

-157

Sundhed

5327

5222

-105

Andet

244

192

-52

Renteudgifter (netto)

130

147

17

Finansiering og statsrefusion

120621

122920

2299

Bloktilskud fra staten

96583

99305

2722

Aktivitetsbestemte tilskud fra staten

1385

1407

22

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

19957

19407

-550

Andet bidrag fra kommunerne

1039

1128

89

Statsrefusion af tjenestemandspensioner

1657

1672

16

Anm.: Regionernes budgetter er fra www.statistikbanken.dk/BUDR1 og www.statistikbanken.dk/BUDR32. Alle tallene er i løbende priser. For nærmere definition af begreberne henvises til Budget- og Regnskabssystem for regioner.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. januar 2019 - Nr. 18

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. januar 2020

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken over de kommunale budgetter udarbejdes på grundlag af detaljerede budgetoplysninger for de enkelte kommuner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner og regioner, er autoriseret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation