Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fald i slagtningerne af svin

Animalsk produktion (kvt.) 1. kvt. 2019

Svineslagtningerne faldt med 2,3 pct. til 4,4 mio. svin i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018, mens antallet af eksporterede levende svin steg med knap 4 pct. til 3,7 mio. svin, hvoraf de 98 pct. er smågrise på omkring 32 kg. Den totale produktion af svin i første kvartal blev 8,1 mio. svin. Prisen på slagtesvin var 8,30 kr. pr. kg i januar, men især i april og maj er priserne steget kraftigt til over 11 kr. pr. kg. I de seneste ti år er en tilsvarende høj pris ellers kun set i sommeren 2017 og i 2012-2013. I erhvervet forventes yderligere prisstigninger i 2019 især pga. situationen med svinepest i Kina.

Produktionen af svin fordelt på antal slagtninger og eksport af svinKilde: www.statistikbanken.dk/ani51.

Fald i antallet af levende svin

Svinetællingen 1. april 2019 viste et fald i antallet af svin i Danmark på 4 pct. (se www.statistikbanken.dk/svin), og sammen med den ringe høst i 2018 (se "Høsten af korn, raps og bælgsæd 2018" i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:498) forventes færre slagtninger i den kommende periode. De stigende priser på svin er dog en joker, og det bliver interessant at se den faktiske udvikling senere i 2019.  

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2018

2019

Ændring
1. kvt. 2018

 

 

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

- 1. kvt. 2019

 

promille

indeks 2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

102,2

109,9

95,1

102,4

102,0

-0,2

Kvæg

46

99,1

121,0

103,0

101,9

108,6

9,6

Svin

308

101,4

108,7

91,5

97,9

99,4

-2,0

Fjerkræ

26

102,1

91,4

-10,4

Mælk2

195

103,9

109,1

99,5

110,2

106,3

2,3

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303.

Stigende produktion af mælk

Produktionen af mælk steg med 2,3 pct. i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal 2018 og er nu på 1.422 mio. kg mælk, hvoraf 180 mio. kg er økologisk mælk. 

Uændret produktion af animalske salgsprodukter

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt minimalt med 0,2 pct. i første kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018. Det skyldes, at produktionen af svin og fjerkræ faldt, mens mælk og kvæg steg.

Animalsk produktion

 

2018

2019

 

Ændring
1. kvt. 2018

 

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

 

- 1. kvt. 2019

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

124,5

48,6

40,9

40,4

129,9

 

4,4

Slagtninger1

116,1

43,9

36,4

37,0

117,3

 

1,0

Eksport af levende kvæg til slagtning

8,4

4,7

4,5

3,4

12,7

 

51,4

Heraf kalve

8,0

4,1

3,8

3,1

10,9

 

37,2

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,3

12,9

10,7

10,8

34,4

 

3,4

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8115,0

2983,1

2500,0

2665,0

8148,1

 

0,4

Slagtninger1

4523,2

1577,0

1370,0

1471,3

4418,3

 

-2,3

Eksport af levende svin

3591,8

1406,2

1130,0

1193,6

3729,8

 

3,8

Heraf smågrise

3534,9

1379,7

1102,7

1164,4

3646,8

 

3,2

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

492,1

174,9

147,1

158,9

480,9

 

-2,3

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25643,2

26023,5

 

1,5

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1390,4

486,6

444,1

491,3

1421,9

 

2,3

Heraf økologisk

163,7

61,8

55,8

61,9

179,5

 

9,6

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61 og ani71.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. maj 2019 - Nr. 195

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug