Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

De nye iværksætterselskaber vinder frem

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2016

Ændret 13. november 2017 kl. 13:33

Efter offentliggørelsen er der konstateret fejl i indlæsningen på brancher i statistikbanken. Det har medført enkelte fejl i den sidste tabel, der omhandler den foreløbige regnskabsstatistik. Fejlen er størst på omsætning, der var undervurderet med 5 pct. Ændringen påvirker ikke hovedkonklusionerne. Ændringerne er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der var over 5.200 iværksætterselskaber i 2016, viser den nye fremrykkede firmastatistik for 2016, som hermed udkommer for første gang. Det er en vækst på næsten 4.100 selskaber eller 360 pct., siden den nye selskabsform rettet mod iværksætteri så dagens lys i 2014. Et iværksætterselskab kan stiftes med en startkapital på blot 1 krone. Iværksætterselskaberne er forpligtede til at spare 25 pct. af et eventuelt overskud op i selskabet, indtil selskabskapitalen udgør 25.000 kr., hvorefter selskabet kan omdannes til et anpartsselskab.

Aktive iværksætterselskaber

Iværksætterselskaber i bygge og anlæg har størst beskæftigelse

Der er flest aktive iværksætterselskaber i branchegruppen vidensservice, hvor der i 2016 var over 1.021 selskaber. Ser man på beskæftigede er det derimod branchegrupperne bygge og anlæg samt rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, der beskæftiger flest årsværk, med hhv. 756 og 662 årsværk.

Flest nye virksomheder inden for erhvervsservice

Den nye fremrykkede erhvervsdemografistatistik viser, at der i 2016 i alt blev skabt 33.600 reelt nye firmaer i den private sektor. Flest nye firmaer opstod inden for erhvervsservice med 8.400 firmaer, der beskæftigede 1.900 fuldtidsansatte. Det er en fremgang fra 2015, hvor der var 7.200 nye firmaer med 1.700 fuldtidsansatte i branchen. I branchen information og kommunikation, opstod 2.900 reelt nye firmaer i 2016, som i alt beskæftigede 660 fuldtidsansatte.

Iværksætterselskaber udgør 8 pct. af nye firmaer - 13 pct. af beskæftigelsen

Blandt de nye virksomheder i 2016 udgør enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber de største andele med 51 pct. og 31 pct., mens den nye selskabsform iværksætterselskab udgør 8 pct. med 2.822 nye virksomheder. De nye iværksætterselskaber etableres især inden for erhvervsservice og handel og transport. Der blev i disse brancher etableret hhv. 879 og 674 nye firmaer. Den største relative vækst i antallet af nye iværksætterselskaber er i industribranchen, der er steget med 90 pct. fra 74 til 135 nye iværksætterselskaber. De nye iværksætterselskaber beskæftiger samlet 1.079 fuldtidsansatte svarende til 13 pct. af de fuldtidsansatte i nye firmaer i alt. Det er en stigning i forhold til 2015, hvor der var 857 fuldtidsansatte i nye iværksætterselskaber svarende til 9 pct. af de fuldtidsansatte i nye firmaer i alt.

Stigning i antal nye højvækstvirksomheder

Nye højvækstvirksomheder er firmaer, der var reelt nye i 2011 og 2012, og som havde minimum fem ansatte i 2013, samt oplevede en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte på mindst 20 pct. i vækstperioden 2013 til 2016. Den nye fremrykkede statistik over nye højvækstvirksomheder viser, at der blev skabt 202 nye højvækstvirksomheder i perioden 2013-2016, flest indenfor handel og transport og erhvervsservice med hhv. 51 og 53 nye højvækstvirksomheder.

De 202 nye højvækstvirksomheder har i perioden 2013-2016 skabt 3.200 fuldtidsansatte og en vækst i omsætning på 4,6 mia. kr. i forhold til starten af vækstperioden. Den største absolutte stigning i både antal fuldtidsansatte og omsætning var inden for erhvervsservice med 1.100 skabte fuldtidsansatte og 1,6 mia. kr. i omsætningsvækst i forhold til starten af vækstperioden.

Bedre resultat for information og kommunikationsbranchen

Branchen information og kommunikation oplevede i 2016 en stor stigning i årets resultat. Det viser den fremrykkede regnskabsstatistik. Således blev det samlede årsresultat for firmaerne i branchen mere end fordoblet med en stigning fra 8,1 mia. kr. i 2015 til 16,9 mia. kr. i 2016. Der er i 2016 kommet 3.000 flere firmaer i branchen, mens beskæftigelsen er steget med 2.800 fuldtidsansatte til i alt 87.500. Den største absolutte vækst i beskæftigelsen er inden for vidensservice, hvor beskæftigelsen er steget med 5.900 fuldtidsansatte til i alt 121.200.

Nyt ved denne offentliggørelse

Denne offentliggørelse er den første, hvor der offentliggøres foreløbige strukturelle erhvervsstatistiske nøgletal for en række kernestatistikker ti måneder efter referenceårets udløb, hvor der er foretaget en begrænset fejlsøgning i forhold til de endelige statistikker. Offentliggørelsen indeholder foreløbige tal for statistikkerne; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.

Hovedresultater fra regnskabsstatistikken fordelt på brancher

 

Firmaer
 

Fuldtids-
ansatte

Omsætning
 

Årets
resultat

 

2015

2016*

2015

2016*

2015

2016*

2015

2016*

 

antal

mio. kr.

I alt

210050

217782

1184212

1208838

3524763

3554029

272824

325933

Råstofindvinding

213

215

2898

2779

37173

28991

-18551

-5764

Industri

14832

15273

260832

266169

798372

820813

110967

94819

Energiforsyning

1745

1601

9290

9283

160984

159090

-1908

8671

Vandforsyning og renovation

2550

2551

9229

8212

32901

32489

-323

3677

Bygge og anlæg

31197

32016

126005

130722

230581

243597

12774

20732

Handel med biler

7553

7761

37885

38452

158505

151705

4749

5170

Engroshandel

15071

15270

136007

136379

811496

793933

34689

42100

Detailhandel

18471

18830

127553

126709

313954

324644

8098

9215

Transport

10809

10947

114938

114144

378217

369628

20421

3579

Hotel og restauranter

13715

14098

55260

57674

54775

57789

3528

3819

Information og kommunikation

16105

17137

84512

87473

171284

170229

8126

16917

Ejendomshandel

26256

27436

18542

18839

69855

68556

36995

57346

Videnservice

33048

35141

115288

121218

191932

216574

41852

49817

Rejsebureauer mv.

16964

17944

83279

88104

110733

111736

11068

15361

Reparation af husholdningsartikler

1521

1562

2692

2682

4001

4256

339

476

* Tallene for 2016 er foreløbige.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. oktober 2017 - Nr. 419

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. oktober 2018

Kontakt

Kilder og metode

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. er en samlet opgørelse af fire centrale erhvervsstatistikker; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.
Regnskabsstatistik for private byerhverv: Statistikken er baseret på en stikprøve af ca. 8.000 firmaer inden for det private byerhverv, herunder alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Der er foretaget en initial fejlsøgning af de indsamlede data til den foreløbige statistik.
Firmastatistik: Statistikken omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller meget lille aktivitet ikke i statistikken. Regnskabsstatistikken for private byerhverv er en central kilde til statistikken, der desuden baseres på statistikken Firmaernes køb og salg.
Erhvervsdemografi: Statistikken belyser reelt nye firmaer, der afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Firmastatistikken. Et firma, der har haft meget lille aktivitet i en periode, men kommer over aktivitetsgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Nye højvækstvirksomheder: Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2013-2016 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye for fire og fem år siden, og havde fem eller flere ansatte for tre år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation