Gå til sidens indhold

9 pct. flere overnatninger i Region Hovedstaden

Turistovernatninger i Danmark (md.) maj 2024

I maj 2024 var der i alt 6,2 mio. turistovernatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem samt i lystbådehavne og feriehuse i Danmark. Det er en stigning på 4 pct. i forhold til samme måned året før. Der var stigning i alle regioner. I Region Hovedstaden var der 9 pct. flere overnatninger i maj 2024 end i maj 2023. Region Nordjylland oplevede en stigning på 6 pct., mens der var 3 pct. flere overnatninger i Region Midtjylland. Region Sjælland og Region Syddanmark havde begge 2 pct. flere overnatninger i maj 2024 end i samme måned året før.

Turistovernatninger fordelt på regioner. Maj 2022-2024Kilde: www.statistikbanken.dk/turist og ferieh6

Feriehuse og hotellers andel af overnatninger steg i maj

Der var 2,1 mio. feriehusovernatninger i maj, svarende til en stigning på 8 pct. i forhold til maj sidste år. Feriehusenes andel af de samlede overnatninger steg fra 33 pct. i 2023 til 34 pct. i 2024. Samtidig var der 1,9 mio. hotelovernatninger - en stigning på 8 pct. Hotellernes andel af de samlede overnatninger steg fra 29 pct. i 2023 til 30 pct. i 2024. Overnatningerne på feriecentre og vandrerhjem steg også i maj med hhv. 6 pct. og 2 pct., mens både campingpladser og lystbådehavne oplevede et fald i antallet af overnatninger i maj. I de fem første måneder af 2024 var der i alt 18,6 mio. turistovernatninger i Danmark, hvilket er en stigning på 2 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Uændret antal feriehusbookinger for resten af året

Ved udgangen af maj 2024 var der 409.600 bookede husuger i feriehuse for resten året, hvilket er uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. I juni og september er antallet af bookinger steget med i alt 5.300, mens der i højsæsonen - juli og august - er 6.600 færre bookede husuger. I november og december er der samlet 2.200 flere bookede husuger.

Overnatninger, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2023

2024

 

2023

2024

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

5972,2

6239,1

4

18194,6

18619,8

2

Heraf danske

3150,3

3093,2

-2

9889,6

9758,3

-1

Hoteller mv.

1733,2

1876,3

8

6603,7

6854,6

4

Heraf danske

1047,0

1082,0

3

4149,9

4181,0

1

Feriecentre

396,1

419,5

6

1604,4

1673,3

4

Heraf danske

280,5

291,0

4

1271,5

1316,8

4

Campingpladser

1441,7

1395,6

-3

2750,0

2638,2

-4

Heraf danske

1046,7

955,2

-9

2070,4

1920,2

-7

Vandrerhjem

256,8

262,2

2

967,2

988,9

2

Heraf danske

133,0

119,9

-10

476,0

445,9

-6

Lystbådehavne

178,7

169,4

-5

178,7

169,4

-5

Heraf danske

91,9

86,9

-5

91,9

86,9

-5

Feriehuse

1965,7

2116,1

8

6090,6

6295,4

3

Heraf danske

551,1

558,1

1

1829,9

1807,4

-1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Bookede husuger i feriehuse for resten af året fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo maj

 

I alt
 

Danmark
 

Sverige
 

Norge
 

Tyskland
 

Neder-
landene

Andre
 

 

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

 

1.000

I alt

408,8

409,6

75,1

73,4

2,8

2,1

10,4

6,6

299,2

305,8

9,2

9,7

12,0

11,9

Juni

85,4

87,3

16,2

15,0

0,8

0,7

1,9

1,3

61,3

65,1

2,3

2,5

3,0

2,7

Juli

109,6

104,4

37,0

36,5

1,4

0,9

7,4

4,4

58,3

57,0

1,7

1,8

3,9

3,7

August

102,8

101,4

12,1

12,0

0,5

0,3

0,9

0,7

81,9

81,0

3,8

3,7

3,6

3,7

September

58,6

62,1

5,5

5,7

0,1

0,1

0,1

0,1

51,0

54,0

0,9

1,1

0,9

1,1

Oktober

36,5

36,3

2,5

2,5

0,0

0,0

0,1

0,1

33,3

33,0

0,3

0,3

0,3

0,4

November

8,6

9,0

1,1

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

7,7

0,1

0,1

0,1

0,1

December

7,3

9,1

0,7

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

8,0

0,1

0,1

0,2

0,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juli 2024 - Nr. 212

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Se mere på emnesiden Overnatninger og rejser og i statistikdokumentationerne: Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, Overnatninger på campingpladser, Overnatninger i lystbådehavne og Feriehusudlejning. Alle tal er i faktiske tal, hvis ikke andet er angivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten