Gå til sidens indhold

Påsken gav mange turistovernatninger i marts

Turistovernatninger i Danmark (md.) marts 2024

I marts - der i år indeholdt påsken - var der 3,7 mio. turistovernatninger i Danmark. Det er det højeste antal overnatninger i en marts i statistikkens levetid. Overnatningerne foregik primært på danske hoteller og i feriehuse, der stod for hhv. 38 og 39 pct. af de samlede turistovernatninger i marts. I 2018, hvor påsken senest også primært lå i marts, var der 2,9 mio. turistovernatninger. Overnatninger i marts, der er foretaget af udenlandske gæster, er fra 2018 til 2024 steget med 410.000, mens overnatninger foretaget af danske gæster er steget med 430.000.

Turistovernatninger i marts. 2013 - 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Højeste antal turistovernatninger i første kvartal nogensinde

I årets første tre måneder har der været 8,1 mio. turistovernatninger i Danmark. Det er en stigning på 920.000 overnatninger sammenlignet med første kvartal sidste år - det højeste antal overnatninger i et første kvartal nogensinde. Påskens placering i marts i år bidrog givetvis kraftigt til stigningen. Der var 790.000 flere overnatninger i marts sammenlignet med marts 2023, hvor påsken lå i april. Både januar og februar i år havde også flere overnatninger end i 2023.

Færre bookinger i højsæsonen end på samme tidspunkt sidste år

Ved udgangen af marts 2024 var der 448.000 bookede husuger i danske feriehuse for resten af året. Det er 3.500 flere end på samme tidspunkt sidste år. Der er et markant fald i bookinger i april, hvilket formentlig skyldes, at påsken sidste år lå i april. Derudover er der færre bookinger i højsæsonen - juli og august - hvilket skyldes et fald i norske og tyske bookinger, mens de danske bookinger i højsæsonen er højere end på samme tidspunkt i 2023. I skuldersæsonen - maj, juni og september - er antallet af bookinger steget med 14.300.

Overnatninger, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2023

2024

 

2023

2024

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

2953,2

3739,8

27

7146,2

8063,0

13

Heraf danske

1616,1

1945,7

20

4234,7

4596,6

9

Hoteller mv.

1305,0

1409,8

8

3291,2

3455,5

5

Heraf danske

860,9

876,9

2

2177,5

2229,9

2

Feriecentre

269,5

366,0

36

768,8

900,2

17

Heraf danske

240,0

307,3

28

684,3

778,2

14

Campingpladser

173,0

296,5

71

363,8

472,9

30

Heraf danske

143,2

221,4

55

309,0

372,2

20

Vandrerhjem

186,8

200,5

7

472,5

507,3

7

Heraf danske

95,0

89,2

-6

231,4

222,8

-4

Feriehuse

1018,9

1467,0

44

2249,8

2727,1

21

Heraf danske

277,0

450,9

63

832,5

993,6

19

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Bookede husuger i feriehuse for resten af året fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo marts

 

I alt
 

Danmark
 

Sverige
 

Norge
 

Tyskland
 

Neder-
landene

Andre
 

 

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

 

1.000

I alt

444,2

447,7

74,8

70,3

2,5

2,0

9,3

5,8

335,9

345,1

10,6

11,5

11,2

13,0

April

54,8

45,4

11,5

6,4

0,2

0,1

0,4

0,2

39,5

35,8

1,8

1,4

1,5

1,5

Maj

57,7

63,2

9,9

10,2

0,3

0,3

0,4

0,3

43,4

48,0

2,2

2,7

1,5

1,6

Juni

69,7

73,9

11,5

11,0

0,6

0,6

1,5

1,1

52,6

57,2

1,7

2,0

1,8

2,1

Juli

87,7

84,3

26,5

26,7

1,0

0,7

6,1

3,5

50,1

48,8

1,2

1,4

2,9

3,2

August

85,4

84,6

8,6

8,8

0,4

0,3

0,7

0,5

70,4

69,3

2,7

2,8

2,5

3,0

September

48,0

52,6

3,8

4,2

0,1

0,1

0,1

0,1

42,6

46,5

0,7

0,8

0,7

0,9

Oktober

28,7

29,2

1,7

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

26,6

26,8

0,2

0,2

0,2

0,3

November

6,5

7,1

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

6,2

0,0

0,1

0,1

0,1

December

5,8

7,4

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

6,6

0,0

0,1

0,1

0,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Nyt fra Danmarks Statistik

8. maj 2024 - Nr. 130

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juni 2024

Kontakt