Gå til sidens indhold

Skoleområdet udgør 16 pct. af de kommunale driftsudgifter

Kommuner og regioners regnskaber 2023

Kommunernes samlede nettodriftsudgifter var 402,0 mia. kr. i 2023. Det er en stigning på 13,4 mia. fra 2022. Folkeskolen m.v. var med 62,3 mia. kr. svarende til 15,5 pct. af kommunernes nettodriftsudgifter igen den største udgiftspost. Folkeskolen m.v. inkluderer bl.a. skolefritidsordninger, specialskoler og bidrag til staten for elever på private skoler. Som tidligere år udgør tilbud til ældre og kontante ydelser også en stor del af de kommunale regnskaber med hhv. 13,3 pct. og 8,6 pct. Kommunernes udgifter er i høj grad styret af Aftale om kommunernes økonomi for 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Kommunernes nettodriftsudgifter. Udvalgte områder. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/REGK31

Senior- og førtidspension stiger mest fra 2022 til 2023

Udgifter til senior- og førtidspension var den funktion, som voksede mest fra regnskabet 2022 til regnskabet 2023. Udgifterne havde en stigning på 4,2 mia. kr. til 37,2 mia. kr., hvilket svarer til 12,7 pct. Stigningen følger den udvikling, der har været siden 2015.

Kommunernes senior- og førtidspension og udvikling siden året før. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/REGK31

Udgifter til somatiske sygehuse falder

Regionernes samlede nettodriftsudgifter var 135,1 mia. kr. i 2023, hvilket er 2,1 mia. kr. mere end i 2022. Hovedparten af disse udgifter går til sundhedsområdet. Størstedelen af udgifterne på sundhedsområdet går til drift af somatiske og psykiatriske sygehuse. I 2023 udgjorde disse udgifter 94,8 mia. kr. eller 71,9 pct. af nettodriftsudgifterne til sundhed. Somatiske sygehuse behandler fysiske lidelser, mens psykiatriske sygehuse fokuserer på mentale sundhedsproblemer.

De samlede udgifter til sundhed er steget med 1,0 mia. kr. svarende til en stigning på 0,7 pct. Dette er til trods for, at der har været et fald til de somatiske sygehuse for første gang siden 2019 på 0,8 mia. kr. Udgifterne til de psykiatriske sygehuse og sygesikring m.v. er derimod samlet steget med 2,7 mia. til 37,5 mia. kr. svarende til 7,8 pct.

Regionernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/REGR31

Faldende anlægsudgifter i regionerne

Regionernes samlede bruttoanlægsudgifter var 7,0 mia. kr. i 2023. Det er et fald på 16,2 pct. eller 1,4 mia. kr. i forhold til 2022 i løbende priser. Faldet skyldes hovedsageligt færre anlægsudgifter i Region Midtjylland og Region Hovedstaden på i alt 0,9 mia. kr.

Regionernes bruttoanlægsudgifter og udvikling siden året før. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/REGR31

Nyt fra Danmarks Statistik

24. april 2024 - Nr. 115

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. april 2025

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over kommunernes og regionernes regnskaber udarbejdes på grundlag af detaljerede regnskabs oplysninger for de enkelte kommuner og regioner. Flere oplysninger findes på emnesiden og i statistikdokumentationen. Se også nøgletal på kommunekort.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation