Gå til sidens indhold

Turisterne vendte tilbage i 2022

Turistovernatninger i Danmark 2022

Ændret 04. september 2023 kl. 14:02

Der var en beklagelig fejl i årskørslen for 2022 vedr. feriehusovernatninger samt -udlejning, der ændrede data for maj 2022 samt året 2022. Tallene er rettet og markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I 2022 var der i alt 64 mio. turistovernatninger i Danmark fordelt på feriehuse, hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem, i lystbådehavne samt de mindre overnatningssteder. Det samlede antal overnatninger steg med 22 pct. svarende til 11,5 mio. overnatninger sammenlignet med 2021. De overnatninger, der blev tabt i 2020 og 2021 grundet COVID-19, blev dermed indhentet i 2022. Fremgangen i overnatninger var fordelt meget forskelligt. På hotellerne var der en fremgang på 7 mio. overnatninger svarende til 56 pct., og hotellerne stod for mere end halvdelen af den samlede stigning i overnatninger. Hotelovernatningerne udgjorde dermed den samme andel af de samlede overnatninger som før COVID-19. Med en stigning på 7,6 mio. udenlandske overnatninger vendte de udenlandske turister i 2022 stærkt tilbage til hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser. Læs mere i afsnittet nedenfor.

Overnatninger fordelt efter overnatningsform inkl. mindre hoteller og campingpladser. 2019-2022 <span class='fejlmarkering'>(figuren er ændret i forhold til oprindelig version)</span>Kilde: www.statistikbanken.dk/turist og www.statistikbanken.dk/turist4

Danmark var det eneste EU-land, der genvandt udenlandske overnatninger

Tal fra Eurostat viser, at Danmark i 2022, som det eneste land i EU, var på niveau med 2019, når det angår udenlandske overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser. I 2022 var antallet af udenlandske overnatninger i Danmark steget med 4 pct. sammenlignet med 2019. På EU-niveau var antallet af udenlandske overnatninger 12 pct. lavere sammenlignet med 2019. Der var flere lande, der i 2022 oplevede en stigning i indenlandske turister sammenlignet med 2019 - også Danmark. Men Danmark var det eneste EU-medlemsland, der både havde en stigning i de inden- og udenlandske overnatninger i 2022. Hvis EØS-landene også inkluderes i sammenligningen, havde Liechtenstein også en stigning i udenlandske overnatninger sammenlignet med 2019.

Overnatningstal for hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser. 2022 vs. 2019Kilde: eurostat

Region Syddanmark rundede 5 mio. campingovernatninger

De danske campingpladser med mindst 75 enheder havde 12,8 mio. overnatninger - en stigning på 800.000 overnatninger i forhold til 2021. Stigningen var resultatet af, at de udenlandske overnatninger steg med 1,8 mio. og dermed kom op på 4,1 mio., mens de danske overnatninger faldt med næsten 1 mio. Overnatningerne på campingpladser fordelte sig meget forskelligt fra region til region. 40 pct. af campingovernatningerne blev foretaget i Region Syddanmark, som med 5,1 mio. overnatninger for første gang oversteg 5 mio. Region Syddanmark var også den region, der havde den største stigning - næsten 500.000 - i antallet af campingovernatninger. De resterende campingovernatninger fordelte sig således, at Region Midtjylland og Nordjylland havde hhv. 21 og 18 pct., mens Region Sjælland og Hovedstaden havde hhv. 12 og 9 pct. Dermed blev 79 pct. af alle overnatninger på campingpladser foretaget vest for Storebælt, mens campingpladserne øst for Storebælt havde 21 pct.    

Campingovernatninger fordelt på regioner 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/camp1

Stor forskel på feriehusovernatninger i første og andet halvår af 2022

I de danske feriehuse var der 23,3 mio. overnatninger i 2022. Det er en stigning på 1,4 mio. overnatninger i forhold til 2021. Stigningen var udelukkende i første halvår, hvor alle måneder - med undtagelse af februar - oplevede en fremgang i antallet af overnatninger. Med 1,2 mio. flere overnatninger end i 2021, var det især påskemåneden april, der bidrog til stigningen, men også maj og juni oplevede markant fremgang. Alle måneder i andet halvår havde derimod nedgang i overnatningstallet. Faldet i overnatninger var procentvist mindst i højsæsonen - juli og august - og størst i november og december. Overnatningstallet for andet halvår gik samlet ned med næsten 1,3 mio., svarende til 8 pct., hvorimod overnatningstallet for første halvår samlet steg med 2,7 mio.

Feriehusovernatninger fordelt på måneder <span class='fejlmarkering'>(figuren er ændret i forhold til oprindelig version)</span>Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer

 

2020
 

2021
 

2022
 

Ændring
2021-2022

 

1.000

pct.

Udlejede hus-uger

652,5

714,0

780,3

9,3

Lejemål

561,3

633,4

656,2

3,6

Antal huse til rådighed

39,7

39,3

38,8

-1,3

 

antal

 

Antal udlejninger pr. hus

14,1

16,1

16,9

 

Antal personer pr. hus

4,3

4,4

4,3

 

Udlejningslængde i uger

1,2

1,1

1,2

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh3 og www.statistikbanken.dk/ferieh5

Andelen af forretningsrejsende er næsten uændret

Der var 18,5 mio. overnatninger på danske hoteller med mindst 40 sengepladser i 2022 - 29 pct. af de samlede overnatninger i Danmark. Det er en stigning på 6,8 mio. overnatninger i forhold til 2021. Antallet af hotelovernatninger var dermed tilbage på niveauet før COVID-19. Forretningsrejsende stod for 39 pct. af hotelovernatningerne, svarende til 7,3 mio. På trods af ændrede rejsevaner i 2020 og 2021 og en massiv nedgang i overnatninger er andelen af overnatninger foretaget af forretningsrejsende stort set den samme og har de sidste tre år ligget på 38-39 pct. af de samlede hotelovernatninger. Siden statistikkens start har det generelle billede været, at andelen af forretningsrejsende er faldende, mens andelen af hotelovernatninger foretaget af feriegæster er steget. De forretningsrejsende var primært afsted alene og individuelle forretningsrejser stod for næsten 75 pct. af de hotelovernatninger, der blev foretaget af forretningsrejsende.

Formålsfordeling på hoteller. 2013-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/hotel8

Fremgang på mindre hoteller og campingpladser i 2022

De mindre hoteller og campingpladser havde samlet 1,1 mio. overnatninger i 2022 - en stigning på 15 pct. i forhold til 2021. Der var 900.000 overnatninger på de mindre hoteller, mens der var 215.000 på de mindre campingpladser. Begge overnatningsformer bidrog til den samlede stigning i overnatninger - der primært var drevet af udenlandske gæster. På de mindre hoteller stod de udenlandske gæster for 83 pct. af stigningen i overnatninger, mens det på de mindre campingpladser udelukkende var de udenlandske gæster, der drev fremgangen i overnatninger. Andelen af udenlandske overnatninger på mindre campingpladser steg fra 19 pct. i 2021 til 32 pct. i 2022.

Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser. 2019-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/turist4

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2023 - Nr. 143

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. april 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation