Gå til sidens indhold

Kommunernes nettodriftsudgifter var 388,6 mia. kr.

Kommuner og regioners regnskaber 2022

Kommunernes samlede nettodriftsudgifter var 388,6 mia. kr. i 2022. Det er en stigning på 2,5 pct. eller 9,3 mia. kr. i forhold til 2021 i løbende priser. Folkeskolen m.v. og tilbud til ældre - som primært er ældrepleje og hjemmehjælp - var ligesom tidligere år de største poster i kommunernes regnskaber med nettodriftsudgifter for hhv. 60,7 og 51,9 mia. kr., hvilket svarer til hhv. 15,6 og 13,4 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Udgifter til senior- og førtidspension voksede mest i 2022 med en stigning på 2,8 mia. kr. til 33,0 mia. kr., hvilket svarer til en udgiftsvækst på 9,3 pct. Kommunernes udgifter er i høj grad styret af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Kommunernes nettodriftsudgifter. Udvalgte områder. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/regk31

Fald i udgifter til dagpenge og kontanthjælp

Kommunernes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige faldt i 2022 med 3,5 mia. kr. til 9,1 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 27,7 pct. Derudover faldt udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp med 1,2 mia. kr. til 8,2 mia. kr. i 2022. Nedgangen i udgifterne til dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp kan relateres til den lave arbejdsløshed i 2022. De totale udgifter til kontante ydelser faldt med 5,0 mia. kr. i løbende priser til 33,8 mia. kr.

Anlægsudgifter for 23,2 mia. kr.

Kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter var 23,2 mia. kr. i 2022. Det er 0,4 mia. kr. mere end i 2021 i løbende priser. De største områder målt på anlægsudgifter i kommunerne er folkeskolen m.v. og kommunale veje. I 2022 udgjorde disse to områder hhv. 4,7 og 4,3 mia. kr. Derefter følger jordforsyning med 2,3 mia. kr., faste ejendomme med 2,9 mia. kr. og dagtilbud m.v. til børn og unge med 2,2 mia. kr.

Kommunernes bruttoanlægsudgifter. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/regk11

Regionernes sundhedsudgifter vokser

Regionernes samlede nettodriftsudgifter til sundhedsområdet var 130,9 mia. kr. i 2022. Det er 5,6 mia. kr. mere end i 2021 i løbende priser, hvilket svarer til en vækst på 4,4 pct. De somatiske sygehuse fylder mest i regionernes regnskaber med nettodriftsudgifter for 85,1 mia. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 3,4 mia. kr. ift. 2021. Regionernes udgifter til de psykiatriske sygehuse og afdelinger voksede med 0,5 mia. kr. til 10,4 mia. kr., mens udgifter til den offentlige sygesikring m.v. steg med 1,0 mia. til 24,4 mia. kr. Samlet set havde regionerne nettodriftsudgifter for 133,0 mia. kr. i 2022, hvoraf sundhedsområdet udgjorde 98,4 pct.

Regionernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/regr31

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2023 - Nr. 140

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over kommunernes og regionernes regnskaber udarbejdes på grundlag af detaljerede regnskabs oplysninger for de enkelte kommuner og regioner. Flere oplysninger findes på emnesiden og i statistikdokumentationen. Se også nøgletal på kommunekort.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation