Gå til sidens indhold

Fald i økologisk detailsalg

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2022

Detailsalget af økologiske fødevarer i 2022 faldt 3 pct. og endte på 15,5 mia. kr. Faldet sker på baggrund af en kraftig vækst frem til 2020. Målt i mængder er faldet større - 9 pct. - da kiloprisen steg på de fleste varer. Detailsalget af alle økologiske fødevarer estimeres til 12 pct. af det samlede salg af fødevarer i 2022 mod 13 pct. i 2021.

Detailomsætningen af økologiske fødevarerKilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Stort fald i salget af økologisk kød

Blandt de varer, hvor salget faldt mere end gennemsnittet, var svine- og kyllingekød. Salget af svinekød i kroner faldt 22 pct. fra 2021 til 2022 (26 pct. i mængde), og kyllingekød faldt 17 pct. (27 pct. i mængde). Salget af oksekød faldt 4 pct., dvs. tæt på faldet i alle økologiske varer, men mængden faldt dog 20 pct.

Stigende kilopriser kan have påvirket salget i negativ retning, hvis konventionelle varer vælges i stedet, eller hvis billigere økologiske varegrupper erstatter dyrere. Det kan være tilfældet for kød, som har højere kilopriser end de fleste øvrige varegrupper. Generelt faldt omsætningen af økologiske varer fra 2021 til 2022, men steg dog i enkelte varegrupper. Det gjaldt fx hvedebrød, som steg 29 pct. (13 pct. i mængde), og pasta som steg 18 pct. (3 pct. i mængde).

I gennemsnit steg kilopriserne på de økologiske varer 6 pct. fra 2021 til 2022. Generelt steg forbrugerpriserne i Danmark mere end normalt i 2022, ikke mindst på fødevarer og energi - se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:5. En medvirkende årsag er stigende kornpriser, afledt af Ruslands invasion i Ukraine - se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:51.

Okse og kalv er det mest populære økologiske kød

Salget af økologisk kød udgjorde 1,1 mia. kr. i 2022, svarende til 7 pct. af det samlede salg. Heraf udgjorde okse- og kalvekød 335 mio. kr. fulgt af svinekød med 163 mio. kr. og kyllingekød med 135 mio. kr. Kødpålæg udgjorde samlet 253 mio. kr.

Blandt salget af mælk, ost og æg på 3,9 mia. kr. udgjorde mælk i alt 1,4 mia. kr., hvoraf hovedparten var mini- og skummetmælk. Salget af økologiske æg var på 781 mio. kr., ost 647 mio. kr. og syrnede produkter, fx yoghurt, 611 mio. kr.

Frugt og grønt er den største økologiske varegruppe

Den største økologiske varegruppe var frugt og grønt med en omsætning på 5,7 mia. kr. i 2022, svarende til 37 pct. af omsætningen for alle varer. Den næststørste gruppe var mælk, ost og æg med et salg på 3,9 mia. kr. Frem til 2016 var omsætningen af mælk, ost og æg større end frugt og grønt.

Grøntsager udgjorde med 3,7 mia. kr. to tredjedele af frugt- og grøntomsætningen og frugt de resterende 2,0 mia. kr. Bananer tegner sig alene for 619 mio. kr. og er den mest solgte vare inden for frugt og grønt med 4 pct. af det samlede detailsalg af økologiske varer.

I Danmark er det økologiske areal med gartneriafgrøder (primært frugt og grøntsager) vokset fra 13 pct. i 2012 til 32 pct. af det samlede areal af gartneriafgrøder i 2022. Samtidig er importen af økologisk frugt og grønt steget fra 0,5 mia. kr. til 2,3 mia. kr. I tilgift til detailhandlen, er foodservice (storkøkkener mv.) en stor aftager af økologiske fødevarer.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer, fordelt på varegrupper. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

 

2020

2021

2022*

2020

2021

2022*

 

tons

1.000kr.

Omsætning i alt, økologi

600293

594973

544083

15988684

15986115

15546580

Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager

63468

58632

54554

1575066

1533228

1563601

Kød, pålæg, indmad

11003

10488

8837

1234919

1180086

1073758

Fisk, skaldyr (opdræt)

475

508

371

104926

113784

90668

Mælk, ost, æg1

231468

225434

198260

3911657

3887906

3927692

Fedtstoffer, madolier2

7325

7681

7272

605304

537664

575283

Frugt3

91522

93068

87387

2069308

2095158

1995344

Grøntsager3

132873

133109

123822

3773864

3881576

3714617

Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l.

10331

10104

8917

592463

584124

560694

Krydderier, suppeterninger o.l.4

9459

9833

9177

673248

650645

580847

Kaffe, te, kakao o.l.

3588

3872

3467

425254

421486

417213

Juice, frugtsaft o.l.

25012

28193

28377

428357

494612

469342

Vin, spiritus, øl o.l.

13769

14051

13642

594318

605847

577522

Anm.: Omsætning i kr. er inkl. moms og målt i løbende priser.
1 Inklusive plantedrik og tofu.
2 Inklusive smør.
3 Inklusive konserves.
4 Diverse kolonialvarer, herunder babymad, dressinger, krydderier og supper.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Nyt fra Danmarks Statistik

25. april 2023 - Nr. 145

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på indberetninger fra de store supermarkedskæder samt de største grossisters salg til øvrige butikskæder, købmænd og kiosker (omregnet til detailsalg). Gård- og stalddørssalg og salg fra specialbutikker (fx grønthandlere) er ikke omfattet. Omsætningen er inkl. moms. 
Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation