Gå til sidens indhold

Op- og nedture for jordbrugets bytteforhold i 2022

Jordbrugets prisforhold (år) 2022

Store udsving i jordbrugets priser på salgsprodukter og priser på forbruget i produktionen i 2022 endte med et mindre samlet fald på 2 pct. i bytteforholdet. Året blev indledt med et bytteforhold på et meget lavt niveau, indeks 88 i forhold til 2015, forårsaget især af lave svinepriser og høje priser på produktionsfaktorer afledt af Ruslands invasion af Ukraine. Salgspriserne steg med 20 pct. på årsbasis, men med 32 pct. alene fra første til tredje kvartal, hvorefter fjerde kvartal bød på et prisfald på 3 pct. Priserne på forbrug i produktionen steg med 24 pct. på årsbasis.

Indeks for jordbrugets bytteforhold (forholdet mellem jordbrugets løbende salgs- og købspriser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Salgsprodukternes prisudvikling

Priser på korn, mælk og okse -og svinekød er steget kraftigt i løbet af det seneste år. I fjerde kvartal 2021 lå jordbrugets salgsprodukter samlet på indeks 108, men steg med 32 pct. til indeks 143 i samme kvartal 2022.

Prisen på korn er høj også efter høst

Især i første halvår af 2022 steg priserne på korn kraftigt. I første kvartal 2022 lå prisindekset på 149 og steg til 185 i andet kvartal, hvor det har ligget nogenlunde stabilt siden. Samlet set steg priserne på korn 42 pct. fra 2021 til 2022, og ligger 73 pct. over niveauet i 2015.

Kvægpriserne steg kraftigt, mens svinepriserne ikke fulgte med

Priserne på kvæg steg med 46 pct. fra indeks 101 i 2021 til indeks 146 i 2022. Det dækker også over at, priserne er faldet med 9 pct. fra tredje til fjerde kvartal 2022. Fra 2021 til 2022 steg svinepriserne 10 pct.

Prisen på mælk steg løbende over året

I 2022 steg mælkeprisen 37 pct. i forhold til 2021, indekset for 2021 var 122 og for 2022 var det 167. I fjerde kvartal var indekset på 188, mens det i samme kvartal 2021 var på 129, hvilket er en stigning på 46 pct. på et år fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022.

Prisindeks på jordbrugets vigtigste salgsprodukter (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Priser på forbrug i produktionen er høje

Prisindekset for jordbrugets forbrug i produktionen endte på indeks 145 i fjerde kvartal 2022, hvilket var et historisk højt niveau. Prisindekset har været stigende de seneste to år, men har især i 2022 været præget af voldsomme prisstigninger på omkostningssiden. De sidste måneder i 2022 har budt på små prisfald for nogle af omkostningsposterne.

Energi og gødning springer i vejret

Energi og gødning er de omkostningsposter, der er steget mest. Gødningspriserne er gået fra indeks 81 i fjerde kvartal 2020 til 232 i fjerde kvartal 2022. Det er en stigning på 186 pct. Alene i 2022 er prisen steget 101 pct. i forhold til 2021. Den høje pris på kunstgødning skyldes den høje pris på energi, som er afgørende for produktionen af kunstgødning. Prisindekset for energi steg fra indeks 109 i fjerde kvartal 2020 til indeks 225 i fjerde kvartal 2022. I 2022 steg prisen 57 pct. i forhold til 2021. Prisindekset for både gødningsstoffer og energi er faldet en anelse i gennemsnit fra tredje kvartal til fjerde kvartal 2022.

Foderstoffer følger prisen på korn

Foderstoffer er steget fra indeks 102 til 158 fra fjerde kvartal 2020 til fjerde kvartal 2022, mens prisen på udsæd er steget 17 pct. fra indeks 107 i fjerde kvartal 2020 til 125 i fjerde kvartal 2022. Prisen på foderstofferne følger priserne på korn, da en stor del af kornet anvendes til foder.

Prisindeks på energi, gødning og foder (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Prisindeks på jordbrugets vigtigste salgsprodukter (løbende priser)

 

 

Prisindeks

 

Vægt-
fordeling

2021*

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4.kvt.

2022*

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

99

88

91

106

102

98

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

109

111

122

147

143

131

Vegetabilske salgsprodukter

308

117

140

145

159

139

147

Heraf

 

 

 

 

 

 

 

 

Korn

131

122

149

185

183

186

173

 

Raps

33

132

162

222

169

164

168

 

Kartofler

28

100

81

156

123

115

113

 

Grønsager og prydplanter

21

113

126

123

125

111

120

Animalske salgsprodukter1

692

106

100

117

139

145

124

Heraf

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæg

46

101

124

145

166

152

146

 

Svin

308

107

91

117

128

135

117

 

Fjerkræ

26

91

98

120

130

130

119

 

Mælk

195

122

141

159

181

188

167

Forbrug og investeringer

1000

110

126

134

138

141

135

Forbrug i produktionen

876

111

128

137

142

145

138

Heraf

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

49

141

204

226

226

225

220

 

Gødningsstoffer

37

105

176

200

235

232

211

 

Plantebeskyttelsesmidler

35

93

94

94

100

96

96

 

Foderstoffer

148

111

130

144

151

158

146

 

Vedligeh. og reparation

81

108

110

112

112

113

112

Investeringsgoder

124

106

110

113

115

116

114

1Inklusive pelsdyr.
Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2023 - Nr. 51

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation