Gå til sidens indhold

Fortsat aftagende inflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+8,7 %
dec. 2021 - dec. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,6 %
dec. 2021 - dec. 2022

Forbruger- og nettoprisindeks december 2022

I december 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,7 pct. i forhold til samme måned året før. I november var den tilsvarende stigning 8,9 pct. Det er særligt prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder prisstigninger på elektricitet, der trækker mest op i inflationen i december. Det er fortsat i høj grad prisændringer inden for varer, der bidrager til den stadig høje inflation. Varer er i gennemsnit steget 12,8 pct. det seneste år, hvilket i høj grad skyldes årlige prisstigninger på fødevarer og elektricitet. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 6,6 pct. i december, hvilket er en stigning fra 6,0 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på leasing af bil samt køb af TV og møbler, der trækker kerneinflationen op i forhold til november.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i december. Isoleret set bidrog produktgruppen med 2,9 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet i december 2022 i forhold til december 2021.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet, benzin og diesel trak indekset ned den seneste måned

Fra november til december faldt forbrugerprisindekset med 0,6 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, benzin og diesel samt fødevarer indekset ned med 0,74 procentpoint. Modsat trak prisændringer på radio/TV-udstyr, møbler og boligudstyr samt nye biler indekset op med 0,17 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Nov. - dec. 2022

 

 

Dec. 2021 - dec. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

-0,6

 

(inflation)

 

8,7

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Radio/TV-udstyr

0,95

0,08

 

Fødevarer

11,02

1,71

Møbler og boligudstyr

2,42

0,06

 

Elektricitet

2,55

1,38

Nye biler

2,93

0,03

 

Husleje

21,06

0,58

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

2,55

-0,34

 

Bøger

0,29

-0,03

Benzin og diesel

2,39

-0,23

 

Spil og hobbyartikler

0,28

-0,01

Fødevarer

11,03

-0,17

 

Andre medicinske prod.

0,09

-0,01

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Dec.


 

Nov.


 

Dec.


 

Nov.
- dec.
2022
 

Nov.
2021
- nov.
2022

Dec.
2021
- dec.
2022

Gns.
2021
- gns.
2022

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

106,6

116,6

115,9

-0,6

8,9

8,7

7,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

105,5

123,5

121,2

-1,9

15,3

14,9

11,5

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

118,7

129,2

127,8

-1,1

7,8

7,7

6,0

Beklædning og fodtøj

4,58

94,0

97,8

97,6

-0,2

3,4

3,8

2,6

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

109,8

122,0

120,5

-1,2

11,2

9,7

9,9

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

95,6

106,5

107,6

1,0

11,6

12,6

7,9

Sundhed

3,17

104,7

107,7

108,1

0,4

3,2

3,2

1,9

Transport

11,82

108,5

119,0

117,3

-1,4

7,6

8,1

10,5

Kommunikation

1,95

81,0

84,8

86,0

1,4

3,5

6,2

2,4

Fritid og kultur

10,62

105,4

109,5

110,5

0,9

3,6

4,8

3,3

Uddannelse

0,92

119,4

122,4

122,4

0,0

2,5

2,5

2,3

Restauranter og hoteller

5,01

111,4

121,2

121,3

0,1

8,7

8,9

7,9

Andre varer og tjenester

8,76

108,2

113,4

113,6

0,2

4,7

5,0

3,2

Varer

52,45

103,3

117,9

116,5

-1,2

13,3

12,8

11,8

Tjenester

47,55

109,5

114,1

114,1

0,0

3,9

4,2

3,4

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

105,6

112,5

112,6

0,1

6,0

6,6

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

106,5

116,7

116,0

-0,6

9,1

8,9

7,7

HICP i alt

106,3

117,3

116,5

-0,7

9,7

9,6

8,5

HICP-CT i alt

106,0

116,9

116,1

-0,7

9,7

9,5

8,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Højeste årlige prisstigninger i forbrugerprisindekset siden 1982

Stigningen i det årlige forbrugerprisindeks fra 2021 til 2022 ligger på 7,7 pct. Dermed er den årlige prisstigning den højeste siden 1982, hvor stigningen udgjorde 10,1 pct. Fra 2021 til 2022 er priserne steget mest inden for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer, hvor stigningen var 11,5 pct.

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+8,7 %
dec. 2021 - dec. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,6 %
dec. 2021 - dec. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2023 - Nr. 5

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation