Gå til sidens indhold

Eksport og import faldt i januar

Betalingsbalance og udenrigshandel januar 2023

I januar faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 5,6 pct. til 150 mia. kr. Den samlede import faldt med 4,3 pct. til 129 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder faldet med 6,5 pct., mens importen er faldet med 0,3 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Fald i overskuddet på betalingsbalancen i januar

I januar lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 28,5 mia. kr., hvilket er 5,4 mia. kr. lavere end i december, hvilket bl.a. skyldes et fald i overskuddet på handlen med varer, der ikke krydser den danske grænse.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Danmarks betalingsbalanceoverskud i forhold til BNP er det største i EU

Det samlede overskud på betalingsbalancens løbende poster er på 367 mia. kr. i 2022, hvilket er 141 mia. kr. mere end i 2021. I forhold til BNP (bruttonationalproduktet) er overskuddet på betalingsbalancen højt i forhold til andre EU lande. Danmarks overskud udgjorde 13,2 pct. af BNP i 2022. Overskuddet blandt EU landene i alt var på -0,4 pct. af BNP i 2022. Tyskland, som er Danmarks største samhandelspartner blandt de øvrige EU-lande, havde i første til tredje kvartal et overskud på 3,3 pct. af BNP.

Overskud på betalingsbalancen i pct. af BNP, faktiske tal og løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/bbq, nkho2 og Eurostat

Prisstigninger trak vareeksporten op i 2022

Udenrigshandlen påvirkes af udviklingen i såvel priser som mængder. Enhedsværdiindekset udtrykker den ændring i værdien af de importerede og eksporterede varer, der hovedsageligt fremkaldes af prisændringer, mens kvantumindekset viser den ændring i værdien, der skyldes mængdeændringerne.For eksporten af varer har priserne bidraget mest til stigningen i 2022. For importen har der gennem de seneste måneder været et fald i mængderne, hvilket primært skyldes et fald i medicinalvarer samt animalske og vegetabilske olier.

Indeks for udenrigshandel med varer, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/uhixm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 9,4 mia. kr. for året 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 17,8 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 8,4 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

20222023

Udvikling

Januar

 

Dec.

Jan.

Jan.1

3 mdr.2

2022

2023

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

33,9

28,5

..

..

18,8

26,1

Indtægter

187,0

176,1

-5,8

-5,1

155,9

169,2

Udgifter

153,2

147,6

-3,6

-0,5

137,1

143,1

Varer og tjenester

24,0

20,9

..

..

14,2

19,8

Eksport

159,2

150,3

-5,6

-6,5

136,2

145,9

 Import

135,2

129,4

-4,3

-0,3

122,1

126,1

Varer

18,1

16,8

..

..

1,9

16,4

Eksport

94,5

90,0

-4,8

2,0

74,1

89,0

Import

76,4

73,2

-4,2

-7,4

72,2

72,6

Varer som krydser dansk grænse

8,3

11,0

..

..

-2,1

11,7

Eksport

77,6

77,8

0,2

1,9

63,5

77,8

Import

69,3

66,7

-3,7

-6,1

65,6

66,2

Varer som ikke krydser dansk grænse

9,7

5,7

..

..

4,0

4,7

Eksport

16,9

12,2

-27,6

2,4

10,6

11,2

Import

7,1

6,5

-9,7

-18,0

6,7

6,5

Tjenester

6,0

4,1

..

..

12,3

3,4

Eksport

64,7

60,3

-6,8

-16,1

62,1

56,9

Import

58,7

56,2

-4,4

9,6

49,8

53,5

Indkomst

12,2

10,0

..

..

9,1

10,3

Indtægter

25,0

23,2

-7,1

4,2

17,8

21,5

Udgifter

12,8

13,2

3,5

3,5

8,7

11,1

Løbende overførsler

-2,4

-2,4

..

..

-4,5

-3,9

Indtægter

2,8

2,6

-8,4

3,6

1,9

1,8

Udgifter

5,2

5,0

-3,5

-13,1

6,3

5,8

Kapitaloverførsler mv.

0,7

0,4

..

..

0,4

0,4

Fordringserhvervelse, netto

34,5

28,9

..

..

19,2

26,5

1 Januar 2023 i forhold til december 2023.
2 November 2022-januar 2023 i forhold til august-oktober 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med lande uden for EU

Som led i hurtig belysning af udenrigshandel med varer offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede og er derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne Nyt fra Danmarks Statistik.

Se mere på emnesiden om: Detaljeret import og eksport.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning(IPO) udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. IPO omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. marts 2023 - Nr. 85

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation