Gå til sidens indhold

Fald i slagtningerne af svin

Animalsk produktion (kvt.) 4. kvt. 2022

Der blev slagtet 4.267.000 svin i fjerde kvartal 2022, hvilket er 9 pct. færre end i samme kvartal 2021. Det lavere antal slagtninger skyldes en mindre bestand af svin i Danmark. Den 1. januar 2023 var der 11,5 mio. svin, hvilket var et fald på 1,6 mio. svin på et år, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:37. De foreløbige tal for eksporten af svin, som primært er smågrise til opfedning i udlandet, udviste derimod kun et minimalt fald på 1 pct. Antallet af svin falder både herhjemme og i resten af Europa.

Slagtninger af svin, tusind stk. 2011-2022, 4. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/ani51

Minimal stigning i mælkeproduktion

Produktion af mælk steg lidt i fjerde kvartal 2022 i forhold til samme kvartal i 2021. Det skyldes konventionel mælk, som steg med 0,5 pct., mens produktion af økologisk mælk var uændret i forhold til fjerde kvartal 2021. Den seneste opgørelse over bestanden af kvæg den 31. december 2022 viste et lille fald i antallet af malkekøer på 3.000 stk. på årsbasis til 556.300 stk.

Flere indvandrere og efterkommere beskæftiget - især på slagterier

De seneste tal for antal beskæftigede på slagterier, se www.statistikbanken.dk/kas311 viser, at der var 14.100 beskæftiget i 2021, hvoraf de 63 pct. var personer med dansk oprindelse. I 2011 var der 14.100 ansatte på slagterierne, hvoraf 79 pct. havde dansk oprindelse. Beskæftigelsen på slagterierne er dermed uændret over en 10-årige periode, mens beskæftigelsen af indvandrere og efterkommere er steget.

De seneste tal for antal beskæftigede på mejerier viste, at der i 2021 var ansat 10.200 personer, og heraf var de 90 pct. personer med dansk oprindelse. Beskæftigelsen på mejerierne er steget fra 7.900 personer i 2011, hvoraf 95 pct. havde dansk oprindelse. Se også analysen: Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2021

2022

Ændring
4. kvt. 2021

 

 

4. kvt.

Okt.

Nov.

Dec.

4. kvt.

- 4. kvt. 2022

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

106,6

102,5

104,5

92,8

100,9

-5,4

Kvæg

46

117,0

109,4

121,5

93,0

108,0

-7,7

Svin

308

106,0

99,8

103,3

85,0

96,0

-9,4

Fjerkræ

26

106,0

106,0

0,0

Mælk2

195

104,1

105,3

102,3

106,3

104,7

0,5

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promile angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Anm. Data for æg 4. kvartal 2022 foreligger ikke endnu.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2021

2022

 

Ændring
4. kvt. 2021

 

4. kvt.

Okt.

Nov.

Dec.

4. kvt.

 

- 4. kvt. 2022

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

134,8

44,0

48,4

41,2

133,7

 

-0,8

Slagtninger1

121,8

39,8

43,9

36,1

119,8

 

-1,7

Eksport af levende kvæg til slagtning

12,9

4,3

4,5

5,1

13,9

 

7,6

Heraf kalve

11,9

3,9

4,2

4,7

12,9

 

8,2

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

35,7

11,4

12,7

10,4

34,5

 

-3,4

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8038,5

2486,3

2743,0

2339,9

7569,2

 

-5,8

Slagtninger1

4679,7

1492,2

1539,4

1235,5

4267,1

 

-8,8

Eksport af levende svin

3 358,83

994,13

1 203,63

1 104,33

3 302,13

 

-1,7

Heraf smågrise

3 288,13

979,63

1 188,03

1 087,23

3 254,73

 

-1,0

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

518,8

160,3

168,9

136,8

466,1

 

-10,2

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25932,1

24648,3

 

-5,0

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1393,2

469,9

456,3

474,1

1400,5

 

0,5

Indvejet på mejerierne

1373,7

463,5

449,9

467,7

1381,0

 

0,5

Heraf konventionel

1195,8

404,0

391,5

407,7

1203,1

 

0,6

Heraf økologisk

177,9

59,5

58,4

60,0

177,9

 

0,0

1 Inklusive slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Foreløbig tal, da kilde til data, Eksportportalens database er under omlægning.
Anm. Data for æg 4. kvartal 2022 foreligger ikke endnu.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2023 - Nr. 68

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation