Gå til sidens indhold

Laveste svinebestand i 25 år

Svinebestanden 1. januar 2023

Bestanden af svin i Danmark var på 11,5 mio. stk. 1. januar 2023. Det er 1,6 mio. færre svin end på samme tidspunkt sidste år. På et år er bestanden af svin dermed faldet 12,2 pct. - og bestanden er nu den laveste i 25 år. Der er fald for alle typer af svin. Det mindste fald er for sopolte, som er de kommende søer i produktionen. Nedgangen i svinebestanden skyldes dårlig økonomi i produktionen, som har betydet at flere producenter lukker produktionen helt eller delvist, mens andre producenter vælger perioden til at sanere deres besætninger for sygdomme som PRRS. Det er ikke kun i Danmark, at der ses en stor nedgang i bestanden af svin, de seneste tal for Tyskland, viser en nedgang på 10 pct. og en bestand på 21,3 mio. svin, se Eurostats tal

Danmarks svinebestand opgjort den 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/svin

Fortsat stor nedgang i antallet af søer og pattegrise

Antallet af søer er 915.000 stk., hvilket er et fald på 10,3 pct., hvilket svarer til 105.000 søer på bare et år. Det største fald ses i antallet af diegivende søer, som faldt 10,6 pct. til 186.000 stk., og antallet af pattegrise ved søerne faldt 9,9 pct. til 2.332.000 stk. Antallet af andre drægtige søer faldt 10,4 pct. til 517.000 stk., mens antallet af sopolte faldt mindst med 5,1 pct. til 203.000 stk. Konsekvensen af den faldende sobestand vil være, at antallet af slagtninger og eksporten af smågrise vil falde i Danmark.

Stort fald i antallet af fravænnede svin under 50 kg og slagtesvin

Antallet af fravænnede svin under 50 kg faldt med 11,5 pct. til 5.357.000 stk., og slagtesvin på 50 kg og derover faldt med 16,6 pct. til 2.718.000 stk. Opgørelsen af slagtesvin de seneste år er påvirket af, at en del af disse har gået et par uger mere i stalden pga. kapacitetsproblemer på slagterierne og samtidig kan der i forbindelse med årsskiftet ske flytning af slagtningerne.  Der slagtes færre svin i Danmark, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:386, samme tendens ses i Europa, se Eurostat database.

Svinebestanden

 

2022

2023

Ændring
1. jan. 2022

 

1. jan.

1. april

1. juli

1. okt.

1. jan.

- 1. jan. 2023

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

13152

12465

12179

11902

11541

-1611

-12,2

Avlsorner

10

10

10

10

10

0

0,0

Søer i alt:

1020

978

968

939

915

-105

-10,3

Gylte

192

185

186

179

174

- 18

-8,9

Andre drægtige

585

555

548

531

524

- 61

-10,4

Diegivende

207

205

201

196

186

- 21

-10,6

Golde

36

33

33

33

31

- 5

-13,9

Udsættersøer og orner til slagtning

7

7

8

6

6

- 1

-14,3

Sopolte

215

213

223

218

203

- 12

-5,1

Pattegrise ved søerne

2592

2569

2512

2472

2332

-260

-9,9

Fravænnede svin under 50 kg

6048

5774

5664

5485

5357

-691

-11,5

Slagtesvin, 50 kg og derover

3260

2914

2794

2772

2718

-542

-16,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/svin

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2023 - Nr. 37

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation