Gå til sidens indhold

Svinekød dominerer danske slagtninger

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2022

Slagtninger i Danmark er domineret af svinekød. I perioden januar-september 2022 blev der slagtet husdyr svarende til en slagtevægt på 1,4 mio. tons på de danske slagterier, mens der blev slagtet 4,1 pct. mere i samme periode i 2021. Svinekød udgjorde i begge år 86 pct. af de samlede slagtninger. Der slagtes mere fjerkræ end kvæg i Danmark. I perioden januar-september i 2021 og 2022 udgjorde slagtninger af fjerkræ hhv. 7,7 pct. og 7,9 pct., og slagtninger af kvæg udgjorde hhv. 6,0 pct. og 6,1 pct.

Slagtninger på slagterier januar-september 2022, fordelt ud fra slagtevægtenKilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61

I tredje kvartal 2022 var der færre slagtninger

Slagtningerne af kvæg, svin og fjerkræ faldt i tredje kvartal 2022 i forhold til tredje kvartal 2021. Eksporten af levende kvæg til slagtning steg med 5,6 pct. svarende til godt 700 stk. Mens eksporten af levende svin faldt med 3,1 pct. De fleste eksporterede svin er smågrise på 30-32 kg., som bliver opfedet i modtagerlandet, hvilket primært er Tyskland og Polen. Hele den animalske produktion er påvirket af de høje priser på foder. Det gælder både herhjemme og i resten af Europa, hvilket gav sig udslag i et betydeligt fald i den danske svinebestand, se Svinebestanden 1. oktober 2022 i www.statistikbanken.dk/svin

Fald i både den konventionelle og økologiske mælkeproduktion

Også produktionen af mælk faldt i tredje kvartal 2022 i forhold til samme kvartal i 2021. Det gjaldt både konventionel og økologisk mælk, hvor den økologiske mælk faldt mest med 4,6 pct. i forhold til tredje kvartal 2022. Det skyldes at bestanden af malkekøer er faldet, se Kvægbestanden 31. september 2022 i www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2021

2022

Ændring
3. kvt. 2021

 

 

3. kvt.

Juli

Aug.

Sep.

3. kvt.

- 3. kvt. 2022

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

105,3

96,1

110,4

92,9

100,9

-4,2

Kvæg

46

104,9

81,9

113,5

107,2

100,9

-3,9

Svin

308

101,8

89,2

110,8

84,7

94,9

-6,8

Fjerkræ

26

107,9

109,2

1,2

Mælk2

195

109,1

111,6

109,4

103,6

108,2

-0,8

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promile angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Anm. Data for æg 3. kvartal 2022 foreligger ikke endnu.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2021

2022

 

Ændring
3. kvt. 2021

 

3. kvt.

Jul.

Aug.

Sept.

3. kvt.

 

- 3. kvt. 2022

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

128,3

34,7

47,6

46,3

128,6

 

0,3

Slagtninger1

114,8

30,5

43,2

40,8

114,5

 

-0,3

Eksport af levende kvæg til slagtning

13,4

4,2

4,4

5,6

14,2

 

5,6

Heraf kalve

12,7

4,0

4,3

5,0

13,3

 

4,5

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,3

8,8

12,3

11,9

33,1

 

-0,7

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7934,8

2304,0

2861,9

2383,0

7548,9

 

-4,9

Slagtninger1

4518,7

1371,3

1746,1

1119,8

4237,2

 

-6,2

Eksport af levende svin

3416,1

932,73

1 115,73

1 119,83

3 311,73

 

-3,1

Heraf smågrise

3367,1

904,73

1 225,43

1 225,43

3 212,43

 

-4,6

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

499,0

146,2

183,2

131,5

461,0

 

-7,6

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

26801,5

25031,7

 

-6,6

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1459,0

497,6

487,7

462,2

1447,4

 

-0,8

Indvejet på mejerierne

1439,5

491,1

481,3

455,7

1428,1

 

-0,8

Heraf konventionel

1254,2

430,9

419,9

400,0

1250,8

 

-0,3

Heraf økologisk

185,3

60,2

61,4

55,7

177,3

 

-4,3

1 Inklusive slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Foreløbig tal, da kilde til data, Eksportportalens database er under omlægning.
Anm. Data for æg 3. kvartal 2022 foreligger ikke endnu.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

18. november 2022 - Nr. 386

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation