Gå til sidens indhold

Flere campingovernatninger nu end i hele 2021

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. september 2022

I september var der 930.000 overnatninger på campingpladser. Det er et fald på 44.000 overnatninger sammenlignet med september 2021. Det var udelukkende de danske overnatninger der faldt, mens de udenlandske overnatninger steg i forhold til samme måned sidste år. På trods af faldet var overnatningerne på campingpladser - hvis vi ser bort fra september 2021 - det højeste nogensinde for en september. I de første ni måneder af 2022 var der i alt 12,1 mio. campingovernatninger. Det er det højeste antal overnatninger for perioden januar-september siden 1995. Antallet af campingovernatninger i de første tre kvartaler af 2022 har således oversteget det samlede antal campingovernatninger for hele 2021.

Campingovernatninger for september og for år til dato (januar - september). 2012-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Den bedste september i statistikkens historie

Det samlede overnatningstal for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne var i september 3,4 mio. Det betyder, at september 2022 var den bedste i statistikkens levetid. Hotellerne stod for 1,8 mio. overnatninger, hvilket er det højeste antal hotelovernatninger for en september måned nogensinde. Hotellerne bidrog med over halvdelen af de samlede overnatninger.

De stigende forbruger- og energipriser ses ikke i overnatningstallene

Med undtagelse af januar har det samlede overnatningstal for hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og lystbådehavne i alle måneder af 2022 været over niveau i forhold til årene før COVID-19. De stigende forbruger- og energipriser i Danmark og Europa kan dermed endnu ikke ses i overnatningstallene. Se mere om de stigende priser i Forbrugerprisindekset. Når vi i Serviceerhvernes konjunkturbarometer for oktober spørger hotellerne, om deres forventninger til omsætningen i de kommende tre måneder, forventer 52 pct. af hotellerne en faldende omsætning, mens de resterende 48 pct. forventer en uændret eller stigende omsætning. I oktober oplevede 46 pct. af hotellerne et fald i manglen på arbejdskraft, mens det i september var 58 pct. af hotellerne, som oplevede mangel på arbejdskraft. Dette kan også hænge sammen med, at 41 pct. af hotellerne i oktober oplevede mangel på efterspørgsel, mens det kun var 17 pct. der oplevede mangel på efterspørgsel i september.

Fald når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i september 2022 på 3,3 mio., hvilket er et fald på 1,8 pct. i forhold til august. Overnatningerne i perioden juli-september 2022 faldt med 0,2 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

September

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2021

2022

 

2021

2022

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

3143,0

3394,8

8,0

23816,3

33264,4

39,7

Heraf danske

2366,5

2276,7

-3,8

19107,4

21426,7

12,1

Øst for Storebælt

1266,7

1579,4

24,7

7967,6

13585,8

70,5

Vest for Storebælt

1876,4

1815,4

-3,2

15848,7

19678,6

24,2

Hoteller mv.

1509,8

1783,5

18,1

7842,3

14294,5

82,3

Heraf danske

1138,0

1147,2

0,8

6293,8

8970,2

42,5

Øst for Storebælt

817,6

1090,1

33,3

4024,6

8431,3

109,5

Vest for Storebælt

692,2

693,4

0,2

3817,7

5863,2

53,6

Feriecentre

347,1

339,1

-2,3

2547,3

3689,6

44,8

Heraf danske

313,2

288,4

-7,9

2251,4

2611,0

16,0

Øst for Storebælt

76,6

73,3

-4,3

584,6

806,5

38,0

Vest for Storebælt

270,5

265,8

-1,7

1962,8

2883,1

46,9

Campingpladser

974,4

930,1

-4,6

11267,8

12120,1

7,6

Heraf danske

714,8

651,1

-8,9

9131,3

8228,6

-9,9

Øst for Storebælt

208,8

206,8

-0,9

2375,4

2595,3

9,3

Vest for Storebælt

765,6

723,2

-5,5

8892,4

9524,8

7,1

Vandrerhjem

221,2

268,2

21,2

1075,5

2034,4

89,2

Heraf danske

155,8

154,5

-0,9

784,9

1066,0

35,8

Øst for Storebælt

141,5

191,1

35,1

673,8

1420,6

110,8

Vest for Storebælt

79,8

77,1

-3,3

401,6

613,8

52,8

Lystbådehavne

90,5

73,9

-18,3

1083,5

1125,7

3,9

Heraf danske

44,6

35,6

-20,3

646,0

551,0

-14,7

Øst for Storebælt

22,2

18,0

-19,0

309,2

332,1

7,4

Vest for Storebælt

68,2

55,9

-18,1

774,3

793,6

2,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2022

 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

August
 

Sept.
 

 

Juli-sept./
apr.-juni.

Sept./
aug.

 

1.000

 

pct.

I alt

3248,9

3297,7

3400,8

3267,6

3360,1

3300,0

 

-0,2

-1,8

Hoteller

1563,8

1573,8

1628,6

1627,2

1674,2

1627,9

 

3,4

-2,8

Feriecentre

399,6

394,8

405,1

391,7

392,7

390,5

 

-2,0

-0,6

Camping

1081,9

1122,5

1148,2

1010,7

1049,9

1041,5

 

-7,5

-0,8

Vandrerhjem

203,6

206,7

218,9

238,0

243,3

240,0

 

14,6

-1,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2022 - Nr. 377

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation