Gå til sidens indhold

Udenlandske gæster strømmede igen til Danmark

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juli 2022

I juli 2022 var der samlet 8,3 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne. Det er en stigning på 800.000 overnatninger i forhold til juli 2021. Stigningen skyldes, at de udenlandske gæster i den grad vendte tilbage til Danmark i juli. Der var i alt 3,1 mio. udenlandske overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbåde-havne i juli 2022. De udenlandske overnatninger i juli 2022 var højere end før COVID-19 - man skal tilbage til 1997 før antallet af udenlandske overnatninger i juli overstiger dette års juli. Modsat stigningen i de udenlandske overnatninger faldt de danske med 960.000 til 5,1 mio. overnatninger. På trods af faldet, er de danske overnatninger for juli stadig højere end årene før COVID-19, og antallet af danske juli-overnatninger er kun overgået i 2020 og 2021.

Samlede overnatninger i juliKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Hoteller og campingpladser blev godt besøgt af udenlandske gæster

Det var især campingpladser og hoteller, der havde besøg af udenlandske gæster. På hotellerne var der i alt 2,5 mio. overnatninger i juli, heraf udgjorde de udenlandske overnatninger 1,1 mio. - hvilket er det højeste antal udenlandske hotelovernatninger i juli nogensinde. På campingpladserne var der i alt 4,1 mio. juli-overnatninger heraf var 1,3 mio. udenlandske - en stigning i udenlandske overnatninger på 70 pct. i forhold til juli 2021.

Stor stigning i hotelovernatninger i Region Hovedstaden

Ser man på, hvordan overnatningerne fordeler sig på regionsniveau, har Region Hovedstaden og Region Sjælland samlet oplevet en stigning i overnatninger på 33 pct. i forhold til juli 2021. Det er primært hotellerne i Region Hovedstaden, der med 1,3 mio. overnatninger, en stigning på 79 pct., er årsag til den store fremgang øst for Storebælt. De tre regioner vest for Storebælt - Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland - oplevede en samlet fremgang på 2 pct. i antallet af overnatninger sammenlignet med juli 2021. For de tre regioner havde feriecentrene en stigning på 14 pct. i antallet af overnatninger i forhold til sidste år. Hotellerne havde en stigning på 12 pct. og vandrerhjemmene oplevede en stigning på 10 pct.

Fald når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger i juli på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med et fald på 2,2 pct. i forhold til juni. Overnatningerne i perioden maj-juli 2022 steg med 3,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2021

2022

 

2021

2022

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

7493,0

8291,9

11

15472,8

23745,1

53

Heraf danske

6103,1

5144,6

-16

13243,2

15872,1

20

Øst for Storebælt

2118,3

2817,2

33

4936,2

9655,2

96

Vest for Storebælt

5374,7

5474,6

2

10536,6

14089,9

34

Hoteller mv.

1789,1

2477,9

39

4595,2

10241,7

123

Heraf danske

1461,3

1340,2

-8

3890,3

6500,0

67

Øst for Storebælt

832,9

1410,8

69

2302,9

5986,5

160

Vest for Storebælt

956,1

1067,1

12

2292,3

4255,2

86

Feriecentre

747,9

820,3

10

1642,5

2722,9

66

Heraf danske

696,3

521,9

-25

1563,5

2022,1

29

Øst for Storebælt

182,5

174,9

-4

378,4

606,2

60

Vest for Storebælt

565,3

645,3

14

1264,1

2116,7

67

Campingpladser

4194,5

4145,0

-1

7890,8

8576,2

9

Heraf danske

3435,6

2854,1

-17

6835,3

6185,3

-10

Øst for Storebælt

815,0

851,7

5

1667,6

1819,8

9

Vest for Storebælt

3379,5

3293,3

-3

6223,2

6756,4

9

Vandrerhjem

246,4

345,8

40

610,2

1432,7

135

Heraf danske

188,5

158,5

-16

485,2

767,8

58

Øst for Storebælt

138,6

226,9

64

375,1

1011,8

170

Vest for Storebælt

107,8

118,8

10

235,0

420,8

79

Lystbådehavne

515,3

502,9

-2

734,2

771,6

5

Heraf danske

321,4

269,9

-16

469,0

396,9

-15

Øst for Storebælt

149,3

152,8

2

212,2

230,9

9

Vest for Storebælt

366,0

350,1

-4

522,1

540,8

4

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2022

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

1.000

 

pct.

I alt

3151,2

3153,9

3237,7

3236,1

3372,8

3297,2

 

3,8

-2,2

Hoteller

1320,9

1435,0

1567,0

1578,8

1633,1

1649,3

 

12,5

1,0

Feriecentre

387,6

395,9

400,9

386,5

401,4

390,8

 

-0,5

-2,6

Camping

1258,9

1109,1

1064,1

1061,1

1115,2

1015,5

 

-7,0

-8,9

Vandrerhjem

183,7

213,9

205,7

209,8

223,2

241,6

 

11,8

8,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2022 - Nr. 303

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation