Gå til sidens indhold

Flere overnatninger i 1. halvår end før COVID-19

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juni 2022

Første halvår 2022 bød samlet på 15,5 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne mod 8,0 mio. overnatninger i første halvår 2021. Dermed er antallet af overnatninger i årets første seks måneder næsten fordoblet i forhold til samme periode 2021. Sammenlignes første halvår 2022 med første halvår 2019 var der en stigning på 1,2 mio. eller 8 pct. flere overnatninger. Hermed var der flere overnatninger i første halvår 2022 end i samme seksmånedersperiode før COVID-19. Udviklingen i første halvår dækker både over, at de udenlandske gæster er vendt tilbage, og at der samlet set er flere danskere end nogensinde, der har overnattet på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne i perioden.

Samlede overnatninger i første halvårKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Mange tyskere på de danske campingpladser

Der var 1,1 mio. udenlandske campingovernatninger i første halvår 2022, hvilket er det højeste antal for perioden nogensinde. Det var primært tyskere, der med 790.000 overnatninger, bidrog til de udenlandske overnatninger på campingpladserne. Anderledes så det ud for de udenlandske overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, som til trods for store stigninger i første halvår 2022, stadig lå under niveauet fra før COVID-19.

God start på sommerens overnatninger

Den danske sommer kom godt i gang i juni med et samlet overnatningstal for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne på 4,6 mio. - en stigning på 54 pct. i forhold til juni 2021 og samtidig en stigning på 13 pct. i forhold til juni 2019. Overnatningerne i juni var dermed højere end før COVID-19. Både de danske og udenlandske overnatninger var på deres højeste niveau for en juni måned nogensinde. Der var 2,9 mio. danske overnatninger og 1,7 mio. udenlandske overnatninger - en stigning på hhv 20 pct. og 3 pct. i forhold til juni 2019.

Stigning når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger i juni på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med en stigning på 2,7 pct. i forhold til maj. Overnatningerne i perioden april-juni 2022 steg med 14,5 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

Juni

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2021

2022

 

2021

2022

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

2958,2

4552,7

54

7979,8

15459,3

94

Heraf danske

2505,8

2903,7

16

7140,1

10727,2

50

Øst for Storebælt

969,4

1881,5

94

2817,9

6853,0

143

Vest for Storebælt

1988,7

2671,2

34

5161,9

8606,2

67

Hoteller mv.

963,4

1906,3

98

2806,1

7777,7

177

Heraf danske

830,5

1156,6

39

2428,9

5158,9

112

Øst for Storebælt

465,9

1156,7

148

1470,0

4591,2

212

Vest for Storebælt

497,6

749,5

51

1336,2

3186,5

138

Feriecentre

309,6

462,2

49

894,6

1902,1

113

Heraf danske

297,3

311,2

5

867,2

1499,8

73

Øst for Storebælt

81,6

103,8

27

195,9

430,7

120

Vest for Storebælt

228,0

358,4

57

698,7

1471,4

111

Campingpladser

1408,7

1719,9

22

3696,3

4412,0

19

Heraf danske

1182,3

1204,4

2

3399,6

3322,7

-2

Øst for Storebælt

307,4

370,1

20

852,6

960,7

13

Vest for Storebælt

1101,2

1349,8

23

2843,7

3451,3

21

Vandrerhjem

121,7

272,6

124

363,8

1101,5

203

Heraf danske

100,2

141,3

41

296,7

618,9

109

Øst for Storebælt

72,3

195,0

170

236,5

793,2

235

Vest for Storebælt

49,3

77,6

57

127,3

308,3

142

Lystbådehavne

154,8

191,8

24

218,9

266,1

22

Heraf danske

95,6

90,1

-6

147,6

126,9

-14

Øst for Storebælt

42,2

55,9

32

62,9

77,3

23

Vest for Storebælt

112,5

135,8

21

156,1

188,8

21

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2022

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

 

Apr.-juni/
jan.-mar.

Juni/
maj

 

1.000

 

pct.

I alt

2385,7

3192,6

3169,8

3288,1

3318,9

3407,0

 

14,5

2,7

Hoteller

809,8

1318,6

1434,6

1569,1

1593,9

1630,8

 

34,5

2,3

Feriecentre

239,0

417,7

429,7

425,2

425,1

434,1

 

18,2

2,1

Camping

1180,4

1263,2

1089,5

1077,8

1078,2

1103,3

 

-7,7

2,3

Vandrerhjem

156,6

193,1

216,0

215,9

221,6

238,8

 

19,6

7,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

12. august 2022 - Nr. 277

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation