Gå til sidens indhold

Eksporten faldt igen i oktober

Betalingsbalance og udenrigshandel oktober 2022

I oktober faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 4,9 pct. til 159 mia. kr. Den samlede import faldt med 4,8 pct. til 132 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Søtransporten trak eksporten ned i oktober

Faldet i eksporten i oktober er størst i tjenesteeksporten, hvor især eksporten af søtransporttjenester er faldet med 10 pct. og i oktober udgjorde 43 mia. kr. Faldet i søtransporttjenester skal ses i lyset af et fald i fragtraterne. For vareeksporten skyldes faldet primært et fald i eksporten af varer solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet, som faldt med 1,7 mia. kr. Handel med denne type varer betegnes som eksport af varer, der ikke krydser den danske grænse. Læs mere om de forskellige eksportbegreber i den opdaterede analyse: Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Betalingsbalanceoverskuddet har passeret 300 mia. kr. i 2022

Fra januar til oktober 2022 var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 307 mia. kr., hvilket er 124 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Dette skyldes primært en stigning i overskuddet på tjenestehandlen, som i årets første ti måneder er øget med 141 mia. kr.

I 2021 lå betalingsbalanceoverskuddet som andel af BNP nogenlunde stabilt omkring 9 pct i løbet af året. Gennem 2022 har andelen været stigende til i tredje kvartal at ligge på 15 pct.

Overskud på betalingsbalancens løbende poster som andel af BNP, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm og www.statistikbanken.dk/nkn1

Fald i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

I oktober faldt overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 2,1 mia. kr. til 33,2 mia. kr. Det var et fald i overskuddet på tjenester på 3,5 mia. kr., som trak overskuddet ned.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 7,0 mia. kr. for januar-september 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 0,8 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 7,8 mia. kr. Ændringerne skyldes nye oplysninger fra virksomhederne.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-oktober

 

Sept.

Okt.

Okt.1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

35,3

33,2

..

..

183,3

306,9

Indtægter

192,6

183,9

-4,5

1,1

1411,8

1840,1

Udgifter

157,3

150,7

-4,2

0,4

1228,5

1533,2

Varer og tjenester

29,0

27,4

..

..

150,0

262,7

Eksport

167,4

159,2

-4,9

0,7

1211,2

1604,4

 Import

138,4

131,8

-4,8

-0,2

1061,2

1341,7

Varer

7,1

9,1

..

..

86,9

59,1

Eksport

89,2

87,6

-1,8

1,8

730,0

865,0

Import

82,1

78,5

-4,4

-2,4

643,1

805,9

Varer som krydser dansk grænse

1,5

4,6

..

..

23,9

5,9

Eksport

75,2

74,9

-0,4

2,2

617,5

727,2

Import

73,7

70,3

-4,6

-1,3

593,6

721,2

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,6

4,5

..

..

63,0

53,2

Eksport

14,0

12,7

-9,4

-0,3

112,6

137,8

Import

8,4

8,2

-2,5

-10,7

49,6

84,7

Tjenester

21,9

18,4

..

..

63,1

203,6

Eksport

78,2

71,6

-8,4

-0,6

481,1

739,4

Import

56,3

53,3

-5,3

3,1

418,1

535,8

Indkomst

9,9

9,0

..

..

66,3

75,9

Indtægter

22,6

21,8

-3,4

4,7

178,2

208,5

Udgifter

12,7

12,9

1,0

6,6

111,9

132,6

Løbende overførsler

-3,6

-3,2

..

..

-33,0

-31,7

Indtægter

2,6

2,8

9,7

2,4

22,4

27,2

Udgifter

6,2

6,1

-1,4

3,4

55,4

58,9

Kapitaloverførsler mv.

0,4

0,8

..

..

1,1

4,0

Fordringserhvervelse, netto

35,7

33,9

..

..

184,4

310,9

1 Oktober 2022 i forhold til september 2022.
2 August-oktober 2022 i forhold til maj-juli 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med lande uden for EU

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen med lande uden for EU udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere om: Detaljeret import og eksport.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2022 - Nr. 416

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation