Gå til sidens indhold

Eksporten faldt i september

Betalingsbalance og udenrigshandel september 2022

I september faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 3,5 pct. til 169 mia. kr., hvilket skyldes fald i såvel vare- som tjenesteeksporten. Den samlede import faldt med 3,4 pct. til 137 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 6,8 pct., mens importen er steget 1,3 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Overskuddet på søtransporttjenester mere end fordoblet i 2022

Eksporten af søtransporttjenester er steget markant siden starten af 2021. Overskuddet på søtransporttjenester var i januar-september 2022 på 209 mia. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som samme periode 2021. Eksporten af søtransporttjenester varierer over tid og er bl.a. afhængig af en række globale forhold, herunder udviklingen i fragtrater.

Fragtrater og søtransportKilde: www.statistikbanken.dk/uhm og Macrobond

Fald i overskuddet på betalingsbalancen i september

I september faldt overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 1,2 mia. kr. til 38,3 mia. kr. Det var et fald i overskuddet på tjenester på 2,5 mia. kr., som trak overskuddet ned. Fra januar til september 2022 var overskuddet på 277,4 mia. kr., hvilket er 119,7 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Dette skyldes primært en stigning i overskuddet på tjenestehandel på 135,0 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er samlet set uændret for januar til august 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Der er imidlertid justeringer på de underliggende poster som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-september

 

August

September

September1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

39,5

38,3

..

..

157,7

277,4

Indtægter

199,6

193,8

-2,9

6,3

1253,8

1654,2

Udgifter

160,1

155,5

-2,8

1,7

1096,1

1376,8

Varer og tjenester

33,4

32,1

..

..

132,4

242,1

Eksport

175,2

169,1

-3,5

6,8

1075,3

1443,8

 Import

141,8

137,0

-3,4

1,3

943,0

1201,7

Varer

7,9

9,0

..

..

79,3

54,0

Eksport

93,5

89,9

-3,9

7,7

651,7

779,3

Import

85,7

80,9

-5,6

0,0

572,5

725,4

Varer som krydser dansk grænse

0,1

3,1

..

..

22,6

7,0

Eksport

76,9

75,3

-2,1

7,9

551,4

655,7

Import

76,9

72,3

-6,0

0,8

528,8

648,7

Varer som ikke krydser dansk grænse

7,8

5,9

..

..

56,7

47,0

Eksport

16,6

14,5

-12,4

6,7

100,3

123,6

Import

8,8

8,6

-1,8

-5,8

43,6

76,6

Tjenester

25,6

23,1

..

..

53,1

188,1

Eksport

81,7

79,2

-3,0

5,7

423,6

664,4

Import

56,1

56,1

0,0

3,4

370,5

476,3

Indkomst

9,7

9,8

..

..

55,0

63,7

Indtægter

21,8

22,2

1,6

3,0

158,0

185,6

Udgifter

12,1

12,3

2,0

5,1

103,1

121,9

Løbende overførsler

-3,6

-3,7

..

..

-29,7

-28,4

Indtægter

2,6

2,5

-1,5

2,7

20,4

24,9

Udgifter

6,2

6,2

0,1

4,3

50,1

53,2

Kapitaloverførsler mv.

0,4

0,4

..

..

0,6

3,3

Fordringserhvervelse, netto

39,9

38,6

..

..

158,3

280,7

1 September 2022 i forhold til august 2022.
2 Juli-september 2022 i forhold til april-juni 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med lande uden for EU

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen med lande uden for EU udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere på: Detaljeret import og eksport

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2022 - Nr. 373

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation