Gå til sidens indhold

Varehandlen trak eksporten op i juli

Betalingsbalance og udenrigshandel juli 2022

I juli steg den samlede eksport af varer og tjenester med 3,0 pct. til 167 mia. kr. Den samlede import steg med 0,2 pct. til 137 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 8,3 pct., mens importen er steget 5,8 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Rekordstort overskud på betalingsbalancen i juli

I juli steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 5,3 mia. kr. til 34,8 mia. kr. Det var en stigning i overskuddet på såvel varer som tjenester på i alt 4,6 mia. kr., som trak overskuddet op. Fra januar til juli 2022 var overskuddet på 179,1 mia. kr., hvilket er 64,7 mia. kr. mere end i samme periode sidste år.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Stigningen i vareeksporten trækkes af energivarer samt skibe og fly

I juli måned steg den samlede eksport af varer, der krydser grænsen, med 6 mia. kr. til 77 mia. kr. Hvis man ser på eksporten ekskl. brændsler (som fx elektricitet samt diverse olie- og gasprodukter) samt skibe og fly er eksporten derimod uændret. Importen er i samme periode uændret for såvel den samlede vareimport, der krydser grænsen, samt for importen ekskl. brændsler samt skibe og fly.

Eksport og import af varer, der krydser grænsen, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhm

Prisstigninger trækker eksporten op i 2022

Udenrigshandlen påvirkes af udviklingen i såvel priser som mængder. Enhedsværdiindekset udtrykker den ændring i værdien af de importerede og eksporterede varer, der hovedsageligt fremkaldes af prisændringer, mens kvantumindekset viser den ændring i værdien, der skyldes mængdeændringerne.  For eksporten af varer har priserne bidraget mest til stigningen i 2022, mens importen er påvirket af en stigning i priserne såvel som mængderne.

Indeks for udenrigshandel med varer, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/uhixm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 7,6 mia. kr. for januar-juni 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 13,1 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 5,6 mia. kr. Ændringerne skyldes nye oplysninger fra virksomhederne.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-juli

 

Juni

Juli

Juli1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

29,5

34,8

..

..

114,4

179,1

Indtægter

184,2

189,9

3,1

7,6

958,6

1238,7

Udgifter

154,7

155,1

0,2

4,8

844,2

1059,6

Varer og tjenester

24,6

29,2

..

..

100,8

160,4

Eksport

161,8

166,6

3,0

8,3

820,8

1079,9

 Import

137,2

137,4

0,2

5,8

720,1

919,5

Varer

1,8

5,7

..

..

66,0

33,1

Eksport

85,4

89,6

5,0

4,9

506,4

588,4

Import

83,6

83,9

0,4

7,8

440,4

555,3

Varer som krydser dansk grænse

-3,4

3,1

..

..

22,3

4,3

Eksport

70,8

77,5

9,5

4,9

429,6

501,2

Import

74,1

74,4

0,4

6,7

407,3

496,9

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,2

2,6

..

..

43,7

28,8

Eksport

14,6

12,2

-16,8

5,1

76,7

87,2

Import

9,5

9,5

1,0

17,4

33,0

58,4

Tjenester

22,8

23,5

..

..

34,8

127,3

Eksport

76,4

77,0

0,8

12,4

314,5

491,6

Import

53,6

53,5

-0,3

2,8

279,7

364,3

Indkomst

8,0

8,3

..

..

38,1

38,7

Indtægter

19,9

20,3

1,7

3,2

121,8

137,9

Udgifter

11,9

11,9

0,6

-6,2

83,8

99,2

Løbende overførsler

-3,2

-2,7

..

..

-24,4

-20,0

Indtægter

2,5

3,0

18,5

-0,6

15,9

20,8

Udgifter

5,7

5,7

0,5

5,8

40,4

40,8

Kapitaloverførsler mv.

0,4

0,7

..

..

-0,3

2,9

Fordringserhvervelse, netto

29,9

35,5

..

..

114,1

182,0

1 Juli 2022 i forhold til juni 2022.
Maj-juli 2022 i forhold til februar-april 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med lande uden for EU

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen med lande uden for EU udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere på: Detaljeret import og eksport

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2022 - Nr. 302

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation