Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen faldt i fjerde kvartal

Beskæftigede ved bygge og anlæg 4. kvt. 2022

Byggebeskæftigelsen faldt fra 194.400 personer i tredje kvartal til 192.800 personer i fjerde kvartal 2022, hvilket er en nedgang på 0,8 pct. På trods af faldet er byggebeskæftigelsen ved udgangen af 2022 stadig højere end ved udgangen af 2021, hvor byggebeskæftigelsen var på 190.100 personer. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Lave forventninger til fremtiden

Det seneste Konjunkturbarometer for erhvervene december 2022 viser, at byggeriet fortsat forventer både faldende omsætning og beskæftigelse. En overvægt af virksomhederne melder om, at de i efteråret oplevede fald i begge indikatorer, hvilket bekræftes i konjunturbarometeret. Der har dog længe været lave forventninger i bygge og anlæg, uden, at det er slået igennem i de faktiske tal. Det kan tyde på, at andre virksomheder har stået klar til at tage imod opsagte medarbejdere. Det understøttes af, at der fortsat meldes om mangel på arbejdskraft, selvom niveauet er faldende. De seneste tal viser, at der er stigning i virksomheder der melder om mangel på efterspørgsel, nemlig 30 pct. i december mod 28 pct. i november. Andre økonomiske nøgletal kan findes i Et overblik over dansk økonomi.

Omsætningen steg i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år

I faktiske tal udgjorde omsætningen inden for bygge- og anlæg 93,8  mia. kr. i tredje kvartal 2022, hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til tredje kvartal 2021. Opdeles stigningen fra tredje kvartal 2021 til tredje kvartal 2022 på de enkelte arbejdstyper, så steg anlægsvirksomhed med 29 pct., reparation og vedligeholdelse steg med 16 pct., mens nybyggeri og tilbygning steg med 12 pct. Tallene er opgjort i løbende priser og kan derfor afspejle den senere tids prisstigninger.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Tredje
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

4. kvt. 2021

29,0

17,1

31,3

19,0

43,0

15,5

13,1

23,8

191,8

1. kvt. 2022

29,5

17,0

31,8

19,0

43,4

15,4

13,1

23,2

192,2

2. kvt. 2022

29,6

17,0

31,9

19,3

43,5

15,4

13,3

24,0

193,9

3. kvt. 2022

29,8

17,3

32,1

19,7

43,7

15,5

13,1

24,1

195,4

4. kvt. 2022

30,0

17,6

32,9

20,0

41,4

16,1

12,4

24,7

195,0

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

4. kvt. 2022

3,4

2,5

5,1

5,2

-3,8

3,8

-4,9

3,7

1,7

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

4. kvt. 2021

28,7

16,8

31,2

18,9

42,8

15,4

12,9

23,4

190,1

1. kvt. 2022

29,7

17,7

31,8

19,2

43,7

15,8

13,3

23,8

195,0

2. kvt. 2022

29,6

16,8

32,0

19,4

43,8

15,4

13,3

23,9

194,1

3. kvt. 2022

29,8

17,2

32,2

19,6

43,2

15,3

13,1

24,0

194,4

4. kvt. 2022

29,6

17,2

32,7

19,5

41,3

16,0

12,2

24,3

192,8

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

4. kvt. 2022

-0,9

0,3

1,6

-0,1

-4,3

4,3

-7,1

1,1

-0,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

20. januar 2023 - Nr. 20

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation