Gå til sidens indhold

Børn og ældre fylder i kommunernes regnskaber

Kommuner og regioners regnskaber 2021

Kommunernes samlede nettodriftsudgifter var 379,2 mia. kr. i 2021, hvilket er 3,0 pct. eller 11,0 mia. kr. mere end i 2020 i løbende priser. Lige som tidligere år fylder folkeskolen m.m. og tilbud til ældre - som især er ældrepleje og hjemmehjælp - mest i regnskaberne. Disse to hovedfunktioner stod tilsammen for 28,5 pt. af nettodriftsudgifterne i 2021, og har siden 2018 udgjort 28-29 pct. af nettodriftsudgifterne. Udviklingen i kommunernes nettodriftsudgifter er i høj grad styret af Aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Kommunernes nettodriftsudgifter. Udvalgte hovedfunktioner. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/regk31

Anlægsudgifterne fortsat på højt niveau

Kommunernes bruttoanlægsudgifter var 22,7 mia. kr. i 2021 i løbende priser, hvilket er relativt højt i forhold til årene før 2020 og COVID-19. I perioden 2013-2019 lå kommunernes samlede anlægsudgifter stabilt på omkring 21 mia. kr. Dermed har anlægsudgifterne i 2020 og 2021 været større end normalt i perioden efter budgetloven blev vedtaget i 2012. Det skyldes, at anlægsloftet blev suspenderet i 2020 som et Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19, og at anlægsloftet blev forhøjet i Aftale om kommunernes økonomi for 2021 bl.a. for "at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen", som det hedder i aftalen. Anlægsloftet eller anlægsrammen omfatter bruttoudgifter på anlæg, undtaget forsyningsvirksomhed og ældreboliger.

Udviklingen i udgifter inden for anlægsrammen følger samme tendens som de samlede bruttoanlægsudgifter, så kommunerne i 2021 havde udgifter inden for anlægsrammen på 21,3 mia. kr. I 2020 udgjorde udgifterne 21,9 mia. kr. Niveauet i begge år var væsentligt over tidligere år, hvor anlægsudgifterne opgjort efter anlægsrammen lå på 18-20 mia. kr.

De største områder målt på anlægsudgifter i kommunerne er folkeskolen m.m. og kommunale veje. I 2021 udgjorde disse to områder hhv. 4,3 og 4,1 mia. kr.

Kommunernes bruttoanlægsudgifter. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/regk31

Sundhed fylder stadig mere i regionerne

Regionernes nettodriftsudgifter var 127,8 mia. kr. i 2021, hvilket er 3,5 pct. mere end i 2020. Regionernes udgifter går primært til sundhed, som i 2021 udgjorde 98,1 pct. Langt størstedelen af udgifterne til sundhed går til drift af somatiske og psykiatriske sygehuse, som i 2021 udgjorde 91,5 mia. kr. eller 71,6 pct. af nettodriftsudgifterne.

Regionernes nettodriftsudgifter. Løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/reg31

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2022 - Nr. 139

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over de kommunale regnskaber udarbejdes på grundlag af detaljerede regnskabsoplysninger for de enkelte kommuner og regioner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner og regioner, er autoriseret af Indenrigs- og Boligministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation