Gå til sidens indhold

Turistovernatninger på vej tilbage efter COVID-19

Turistovernatninger i Danmark (år) 2021

Der var i alt 52,4 mio. overnatninger på de kommercielle overnatningssteder i Danmark i 2021 - en fremgang på 16 pct. i forhold til 2020. Dermed er en stor del af de overnatninger, som blev tabt i 2020 grundet COVID-19, indhentet i 2021. Sammenlignes 2021 med 2019, er der dog stadig tale om en nedgang på 8 pct, da der i 2019 var 57,0 mio. overnatninger. 2021 var året, hvor danskerne i høj grad grad overnattede hjemme i Danmark. I alt var der 35,1 mio. danske overnatninger, hvilket er en fremgang på 21 pct. i forhold til 2020. Kigger man på de enkelte overnatningsformer, viser de forskellige historier. Feriehuse slog rekord for flest overnatninger på et år, mens campingpladser og lystbådehavne havde deres bedste år siden 2008. Hoteller, feriecentre og vandrerhjem er stadig et stykke fra deres niveau fra før COVID-19.

Overnatninger fordelt efter overnatningsform inkl. mindre hoteller og campingpladserKilde: www.statistikbanken.dk/turist og www.statistikbanken.dk/turist4

Danmark klarer sig bedre end vores nabolande

Sammenlignet med Sverige, Norge og Tyskland havde Danmark den laveste nedgang i overnatninger i forhold til 2019 og tiden før COVID-19. I 2021 var Danmark også det land, som genvandt flest af de tabte overnatninger og er nu på 84 pct. af niveauet i 2019. Sammenligningen er baseret på tal fra Eurostat, som dækker overnatningsformerne hotel, feriecenter, campingplads og vandrerhjem og indeholder både inden- og udenlandske overnatninger.

Udvikling i overnatningstal fra 2019 til 2021 (2019 = 100)Kilde: https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database

1,1 mio. flere campingovernatninger i 2021

Trods endnu et år med COVID-19 oplevede de danske campingpladser i 2021 det bedste år siden 2008. Overnatningerne steg med 1,1 mio. til i alt 12 mio. overnatninger - en fremgang på 10 pct. i forhold til 2020. Med undtagelse af januar og juli steg overnatningerne i alle måneder af 2021, men især påskemåneden april oplevede en stigning i antal overnatninger. De danske overnatninger steg i 2021 med 11 pct. i forhold til 2020, hvilket svarer til 929.000 flere danske overnatninger. Danskernes andel af de samlede campingovernatninger var næsten uændret i 2021 i forhold til 2020, men steg fra 71 pct. i 2019 til 81 pct. i 2021.  

Campingovernatninger fordelt på månederKilde: www.statistikbanken.dk/camp1

Boom i salget af autocampere i 2021

Danskernes stigende interesse for campinglivet ses også i deres investeringer i autocampere og campingvogne. Der blev i 2021 solgt 1.697 nye autocampere. Således er salget af autocampere steget 31 pct. i forhold til 2020 og 122 pct i forhold til 2019. Ligeledes er salget af campingvogne i 2021 steget i forhold til både 2020 og 2019.

Salg af autocampere og campingvogne de seneste 3 årKilde: www.statistikbanken.dk/bil6 og særkørsel over autocampere

Feriehusene havde det bedste år nogensinde i 2021

Feriehusene satte ny overnatningsrekord i 2021 med i alt 21,8 mio. overnatninger i udlejede danske feriehuse. Den tidligere rekord for flest overnatninger er fra 2019, hvor der i alt var 20,7 mio. overnatninger. Fremgangen skyldes især, at danskerne i væsentligt højere grad har holdt ferie i Danmark i 2021. Sammenlagt har danske gæster haft 11,0 mio. overnatninger. Dette er en fremgang på 22 pct. i forhold til 2020, hvor der var 9,0 mio. danske overnatninger.

Feriehusovernatninger fordelt på månederKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer

 

2019
 

2020
 

2021
 

Ændring
2020-2021

 

1.000

pct.

Udlejede hus-uger

691,1

652,5

714,0

9,4

Lejemål

564,4

561,3

633,4

12,9

Antal huse til rådighed

39,6

39,7

39,3

-1,1

 

antal

 

Antal udlejninger pr. hus

14,3

14,1

16,1

 

Antal personer pr hus

4,3

4,3

4,4

 

Udlejningslængde i uger

1,2

1,2

1,1

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh3

Fremgang i overnatninger på hoteller og feriecentre i 2021

Der var 15,1 mio. overnatninger på hoteller og feriecentre i 2021, hvilket er 3,4 mio. flere overnatninger end i 2020, men samtidig 6,0 mio. færre overnatninger end i rekordåret 2019.  De danske overnatninger steg i 2021 med 2,6 mio., men udgjorde uændret 80 pct. af de samlede overnatninger i 2020 og 2021. Til sammenligning udgjorde de danske overnatninger 59 pct. af de samlede overnatninger i 2019. Antallet af udenlandske overnatninger steg til 3,0 mio. i 2021, men er langt fra de 8,6 mio. overnatninger fra udlandet i 2019. De udenlandske overnatninger udgjorde i 2019 41 pct. af de samlede overnatninger, mens de i både 2020 og 2021 kun udgjorde 20 pct.

Overnatninger på hoteller og feriecentreKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Flere bæredygtige hoteller og feriecentre i 2021

Antallet af Green Key-certificerede hoteller og feriecentre steg fra 145 i 2020 til 160 i 2021, en stigning på 10 pct., uden at der er sket en tilsvarende ændring i det samlede antal af hoteller og feriecentre. Således udgør antallet af hoteller og feriecentre med Green Key-certificering nu 23 pct. af overnatningsstederne. I 2021 udgjorde overnatninger på hoteller og feriecentre med Green Key-certificering 36 pct. af det samlede antal overnatninger på hoteller og feriecentre i Danmark.

Antal hoteller og feriecentre med og uden Green Key-certificeringKilde: www.statistikbanken.dk/turist3

Stor andel af danskere overnattede på vandrerhjem i 2021

Der var i alt 1,5 mio. overnatninger på de danske vandrerhjem i 2021 - en fremgang på 37 pct. i forhold til 2020, men et fald på 32 pct. i forhold til 2019. Det var primært danskere, der overnattede på vandrerhjemmene med 1,1 mio. overnatninger svarende til en andel på 69 pct. af de samlede vandrerhjemsovernatninger.

Højeste antal overnatninger i lystbådehavne siden 2008

2021 bød på 1,1 mio. overnatninger i lystbådehavnene - en stigning på 67.000 i forhold til 2020. De danske overnatninger var næsten uændret med en lille stigning på 1 pct., mens de udenlandske overnatninger steg med 15 pct. i forhold til 2020.

Fremgang i overnatninger på mindre hoteller og campingpladser i 2021

Det samlede antal overnatninger på mindre hoteller og campingpladser steg i 2021 til 968.000 - en stigning på 31 pct. i forhold til året før. De mindre hoteller oplevede en stigning på 30 pct. i 2021 i forhold til 2020. De udenlandske overnatninger på mindre hoteller steg i 2021 med 85.000 svarende til en stigning på 121 pct. Andelen af udenlandske overnatninger på mindre hoteller steg fra 12 pct. i 2020 til 20 pct. i 2021. Overnatningerne på de mindre campingpladser steg til 193.000, hvilket er en stigning på 33 pct. i forhold til 2020. Andelen af udenlandske overnatninger på mindre campingpladser steg fra 14 pct. i 2020 til 19 pct. i 2021.

Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser.Kilde: www.statistikbanken.dk/turist4

Nyt fra Danmarks Statistik

27. april 2022 - Nr. 142

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. april 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation