Gå til sidens indhold

Bedste november for alle overnatningsformer

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. november 2021

Der var i november 2021 i alt 1,9 mio overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. Stigningen svarer til 1,1 mio. eller 127 pct. flere overnatninger i november end i samme måned 2020. Dermed ender det samlet med at blive den bedste november siden statistikkens start. Enkeltvis oversteg hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem også deres tidligere rekorder for november. På hotellerne var der i alt 1,4 mio. overnatninger, hvilket er en stigning på 800.000 i forhold til sidste år og 86.000 flere end den hidtidige rekord fra 2019. Der var i alt 263.000 overnatninger på feriecentrene, en stigning på 87 pct. i forhold til 2020. Overnatningerne på campingpladser og vandrerhjem steg med hhv. 21 og 233 pct. November var også rekordmåned for feriehusene, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:12. Udviklingen skal ses i lyset af restriktrionerne mod COVID-19 i 2020.

Overnatninger i novemberKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning for år til dato, men fortsat under niveau før COVID-19

I perioden januar til november 2021 var der i alt 28,5 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne. Dette er en stigning på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år, men et fald på 16 pct. i forhold til 2019.

Stigning i efterårsmånederne, når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving endte det samlede antal overnatninger i november på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem på samme høje niveau som oktober 2021. Overnatningerne i efterårsmånederne september-november steg dermed samlet med 20 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2021

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

 

Sept.- nov./
juni-aug.

Nov./
okt.

 

1.000

 

pct.

I alt

2213,3

2831,6

2958,0

3055,1

3277,9

3266,6

 

20,0

-0,3

Hoteller

857,0

1251,9

1311,4

1361,8

1521,7

1512,4

 

28,5

-0,6

Feriecentre

296,6

464,0

441,7

402,8

432,6

414,2

 

3,9

-4,2

Camping

964,7

991,0

1038,3

1101,2

1126,6

1135,1

 

12,3

0,8

Vandrerhjem

95,1

124,7

166,6

189,2

197,0

204,9

 

53,0

4,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

853,3

1932,9

127

24125,6

28510,0

18

Heraf danske

764,4

1405,9

84

19039,7

22524,6

18

Øst for Storebælt

380,8

1030,3

171

8016,5

10212,0

27

Vest for Storebælt

472,4

902,6

91

16109,1

18298,0

14

Hoteller mv.

558,0

1375,0

146

8418,5

10868,5

29

Heraf danske

493,4

972,6

97

6570,5

8456,3

29

Øst for Storebælt

276,2

803,1

191

4170,2

5734,4

38

Vest for Storebælt

281,8

572,0

103

4248,3

5134,2

21

Feriecentre

140,5

263,0

87

2842,3

3300,1

16

Heraf danske

135,9

228,5

68

2446,0

2872,0

17

Øst for Storebælt

33,2

64,8

95

641,5

750,9

17

Vest for Storebælt

107,4

198,2

85

2200,8

2549,2

16

Campingpladser

104,2

126,3

21

10763,5

11819,3

10

Heraf danske

95,6

106,2

11

8642,1

9538,6

10

Øst for Storebælt

36,4

40,2

10

2211,6

2496,4

13

Vest for Storebælt

67,8

86,1

27

8551,9

9323,0

9

Vandrerhjem

50,6

168,5

233

1084,6

1438,5

33

Heraf danske

39,4

98,6

150

744,4

1011,7

36

Øst for Storebælt

35,1

122,3

249

689,3

921,2

34

Vest for Storebælt

15,5

46,2

198

395,3

517,3

31

Lystbådehavne

1016,6

1083,5

7

Heraf danske

636,7

646,0

1

Øst for Storebælt

303,9

309,2

2

Vest for Storebælt

712,7

774,3

9

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2022 - Nr. 11

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation