Gå til sidens indhold

Feriehusudlejning sætter rekord inden december

Feriehusudlejning november 2021

Ved udgangen af november måned har der i 2021 været 21,1 mio. overnatninger i de udlejede danske feriehuse. Dermed sætter feriehusudlejningen ny rekord for flest overnatninger for et år allerede inden året er omme. Den tidligere rekord for flest overnatninger er fra 2019, hvor der for hele året i alt var 20,7 mio. overnatninger. Fremgangen skyldes især, at danskere har holdt ferie hjemme i 2021. I alt har danske gæster overnattet 10,7 mio. gange i perioden januar til november. I 2020 var der for hele året 9,0 mio. danske overnatninger, mens der var 5,3 mio. danske overnatninger i 2019, hvilket var niveauet før COVID-19.

Antal overnatninger i udlejede feriehuseKilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Tyskerne tilbage i feriehusene i november

I alt var der 1,0 mio. ovenatninger i november måned, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Uden sidste års COVID-19-restriktioner kunne især de tyske gæster igen overnatte i danske feriehuse. I alt blev det til 618.700 udenlandske overnatninger i november, hvoraf af 579.800 var tyske overnatninger.

Danskerne booker ikke sommerferie så tidligt som sidste år

Der er ved udgangen af november booket 220.700 husuger i det kommende år 2022. Det er en nedgang på 8 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det skyldes primært, at de danske forudbookinger er faldet 34 pct. fra 41.700 husuger til 25.900 husuger. Det skal dog bemærkes, at sidste års forudbookinger var ekstraordinært høje. Går man tilbage før COVID-19 og kigger på 2019, så var de danske forudbookinger på 20.900 husuger ved udgangen af november.

Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

Januar-november

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede husuger

14,9

36,8

147

638,9

690,3

8

Antal lejemål

16,0

34,8

118

547,0

610,6

12

Overnatninger i alt

499,8

1027,8

106

19366,9

21069,2

9

Danske

422,5

409,1

-3

8496,1

10677,5

26

Udenlandske i alt

77,2

618,7

701

10870,8

10391,8

-4

Svenske

0,9

6,8

695

27,1

52,3

93

Norske

0,2

2,4

929

164,3

54,3

-67

Tyske

63,0

579,8

820

10280,6

9845,1

-4

Nederlandske

0,8

8,0

907

126,6

171,0

35

Andre lande

12,3

21,8

77

272,2

269,1

-1

 

antal

 

antal

 

Gns. personer pr. hus

4,8

4,0

 

4,3

4,4

 

Gns. uger pr. lejemål

1,1

0,9

 

0,9

0,9

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Bookede husuger for det kommende år fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo november

 

I alt
 

Danmark
 

Sverige
 

Norge
 

Tyskland
 

Neder-
landene

Andre
 

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 

1.000

I alt

239,5

220,7

41,7

25,9

0,9

0,9

2,1

2,7

187,4

185,1

3,6

3,0

3,8

3,1

Januar

7,5

10,9

3,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,3

8,6

0,0

0,1

0,1

0,2

Februar

7,9

7,5

5,0

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

4,0

0,1

0,1

0,0

0,1

Marts

13,3

10,3

2,7

1,5

0,0

0,0

0,1

0,0

10,5

8,7

0,0

0,1

0,1

0,1

April

24,0

23,5

2,5

2,5

0,1

0,0

0,1

0,1

20,7

20,0

0,3

0,5

0,3

0,2

Maj

32,4

28,8

4,0

2,9

0,1

0,1

0,1

0,1

26,2

24,3

1,5

1,1

0,4

0,3

Juni

36,5

35,3

4,9

4,1

0,2

0,2

0,4

0,6

30,0

29,5

0,4

0,4

0,5

0,5

Juli

36,1

30,1

12,5

5,3

0,3

0,3

1,2

1,7

20,7

21,9

0,3

0,2

1,0

0,8

August

41,9

33,7

4,4

2,0

0,2

0,1

0,2

0,2

35,5

30,4

0,6

0,3

1,0

0,7

September

22,4

23,6

1,6

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20,3

21,8

0,2

0,1

0,2

0,2

Oktober

13,0

13,4

0,8

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12,1

12,7

0,1

0,1

0,1

0,1

November

2,4

2,7

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

December

2,2

1,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2022 - Nr. 12

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation